Πορτογαλικά → Αγγλικά - marcado

προφορά
adj. marked, measured, pronounced, reserved, well-marked

Ισπανικά → Αγγλικά - marcado

προφορά
adj. marked; strong; sharp; bold; packed

Πορτογαλικά → Γαλλικά - marcado

προφορά
1. (sotaque) fort; gros; prononcé
2. (perceptível) prononcé; marqué; remarquable
3. (rosto) grêlé 4. (tempo) fixé; préétabli

Ισπανικά → Γαλλικά - marcado

προφορά
1. (acento) fort; gros; prononcé
2. (perceptible) prononcé; marqué; remarquable

Ισπανικά → Γερμανικά - marcado

προφορά
n. anlage, einlegen, wasserwelle
a. deutlich, betont, ausgeprägt, ausgesprochen, markant

Ισπανικά → Ρωσικά - marcado

προφορά
adj. очевидный

Ισπανικά → Κορεατικά - marcado

προφορά
adj. 표가 있는, 명백한, 분명한


dictionary extension
© dictionarist.com