Αγγλικά → Ελληνικά - level

προφορά
ουσ. αλφάδι, επίπεδο, οριακή γραμμή, στάθμη
ρήμ. ισοπεδώ
επίθ. πεδινός, επίπεδος, ισόπεδος, δίκαιος, φρόνιμος

Αγγλικά → Αγγλικά - level

προφορά
n. degree; rank; height; plane, flat horizontal surface; plain, flat horizontal area of land; device used to determine if a surface is horizontal
v. straighten, flatten, make even; equalize, adjust two or more things so they are level with each other; destroy, tear down; knock down; direct, aim (weapon, etc.); be open and honest, be frank; use a level
adj. straight; equal; even, balanced; horizontal; on an equal level; honest, frank

Αγγλικά → Γαλλικά - level

προφορά
n. niveau, plan; plat; degré; hauteur; échelon
v. aplanir; niveler; égaliser; équilibrer
adj. droit; égal; à niveau; horizontal; uni

Αγγλικά → Γερμανικά - level

προφορά
n. Stufe; Niveau; Höhe; Ebene
v. ebnen; richten (Waffe; Kritik; Blick); erheben; Boden gleichmachen; aufheben; nivellieren; ehrlich sein
adj. gerade; gleich; ausgeglichen; horizontal; auf gleichem Level

Αγγλικά → Ινδονησιακά - level

προφορά
n. tingkat, derajat, harkah, kadar, tataran, mutu, daratan, permukaan datar, waterpas, timbangan datar, strata
v. meratakan, memperata, melindih, menumbangkan, menujukan, mengarahkan, membidikkan, melontarkan, melancarkan, membongkar, menyamakan, menyamaratakan, memukul rata, berterus-terang dgn seseorang
a. datar, papar, papak, guntung, waterpas, tinggi: sama tinggi, rata

Αγγλικά → Ιταλικά - level

προφορά
s. livello; altezza; piana; grado; (tecn) livella
v. spianare, livellare, appianare; abbattere; rendere uguale, pareggiare; uniformare, rendere uniforme; puntare; (fig) lanciare, scagliare
agg. piano, livellato, pianeggiante, piatto; costante, invariato; a livello, allo stesso livello, pari; (fig) equilibrato, assennato; (fig) pacato, calmo; (Fis) equipotenziale

Αγγλικά → Πολωνικά - level

προφορά
n. libella, poziomnica, poziom, wysokość, równia, horyzont, piętro
v. poziomować, niwelować, zniwelować, równać, wyrównać, obrównać, wygładzać, zrównać, dorównać, wycelować, skierować, wymierzać, wyrównywać, wygładzić, zrównywać, dorównywać, skierowywać, wymierzyć
a. poziomy, płaski, równy, zrównoważony
adv. równo

Αγγλικά → Πορτογαλικά - level

προφορά
s. plano, igual; uniforme; direito, reto, liso; raso; nivelado; nível
v. aplanar, nivelar; balancear, igualar; destruir, derrubar; apontar, mirar (armas, etc.); ser franco; usar um nível
adj. plano, reto; igual; equilibrado; horizontal; de mesmo nível

Αγγλικά → Ρουμανικά - level

προφορά
n. nivelă, nivelmetru, nivel, treaptă, câmpie, şes, orizont, linie de ochire
v. nivela, aduce la acelaşi nivel, face una cu pământul, egaliza, uniformiza
a. plan, orizont larg {fig.}, uniform, cuminte, echilibrat, egal

Αγγλικά → Ρωσικά - level

προφορά
с. высота, уровень; ступень; равнина, плоская поверхность, горизонтальная поверхность; ватерпас, нивелир; этаж; горизонт; штольня; горизонтальный полет
г. выравнивать, ровнять; направлять, целиться; нивелировать, сглаживать
прил. ровный, плоский, гладкий; горизонтальный; равномерный; одинаковый; спокойный

Αγγλικά → Ισπανικά - level

προφορά
s. nivel, ras; grado, estrato, plano
v. nivelar, allanar, anivelar, aplanar, emparejar, explanar; igualar; demoler
adj. nivelado, a nivel, raso; plano, igual, igualado, llano; ecuánime

Αγγλικά → Τουρκικά - level

προφορά
f. düzeltmek, düzleştirmek, yıkmak, yerle bir etmek, eşitlemek, dengelemek, yöneltmek, hedef almak, nişan almak
i. düzlük, düzey, seviye, hiza, su terazisi, düzeç, zemin
s. düz, yatay, aynı seviyede, ölçülü, dengeli, seviyeli, makul, mantıklı, akılcı, namuslu, dürüst

Αγγλικά → Ουκρανικά - level

προφορά
n. рівень, рівнина, монотонність, нівелір, щабель
v. вирівнювати, горизонтальний: приводити в горизонтальне положення, випрасовувати, зарівнювати, зрівнювати, націлювати, нівелювати
a. рівний, однаковий
adv. нарівні

Γερμανικά → Αγγλικά - level

προφορά
adj. straight; equal; even, balanced; horizontal; on an equal level; honest, frank

Αγγλικά → Ολλανδικά - level

προφορά
zn. hoogte; niveau; klasse; oppervlakte; vlak; peil (waterpeil)
ww. afvlakken, glad maken; gelijkheid brengen; vergelijken; vernietigen, aan de grond gelijk maken
bn. vlak; gelijk; gebalanceerd; vertikaal; gelijkmatig

Γερμανικά → Γαλλικά - level

προφορά
n. niveau (m)

Αγγλικά → Αραβικά - level

προφορά
‏ميزان البناء، مستوى، شاقول، صعيد، مسواة المساح، قياس التفاوت في الأرتفاع‏
‏هدم، قاس الإرتفاع، سوى الأرض، صوب البندقية، مهد‏
‏أفقي، مسطح، متساوى الجهد، أمين، رزين‏

Αγγλικά → Κινεζικά - level

προφορά
(名) 水平, 标准, 水准
(动) 弄平, 使同等, 夷平; 变平; 拉平
(形) 同高的; 齐平的; 平坦的

Αγγλικά → Κινεζικά - level

προφορά
(名) 水平, 標準, 水準
(動) 弄平, 使同等, 夷平; 變平; 拉平
(形) 同高的; 齊平的; 平坦的

Αγγλικά → Χίντι - level

προφορά
n. समतल, सतह, स्तर, दरजा
v. चौरस करना, चिकनाना, लक्ष्य करना, समतल करना, गिरा देना, एकबराबर करना
a. समतल, सतही, चौरस, समस्तर
adv. समतल, चौरस, समस्तर

Αγγλικά → Ιαπωνικά - level

προφορά
(形) 平らな; 同じ高さの; むらのない
(動) 平らにする; 平等にする; 均一にする
(名) 水平; 水平面; 高さ; 水準

Αγγλικά → Κορεατικά - level

προφορά
명. 수준; 등급; 높이; 평원; 평지; 수평기
동. 평평하게 하다; 평균화 하다, 동등하게 하다; 파괴하다, 부수다; 쓰러뜨리다; 겨누다; 솔직해 지다; 대등하게 하다
형. 곧바른; 동등한; 평평한, 고른; 수평의; 동격의; 정직한, 솔직한

Αγγλικά → Βιετναμικά - level

προφορά
n. ống thăng bằng, vị trí ngang nhau, mực nược, chặng đường bằng, đồng bằng
v. làm cho ngang nhau, làm bằng phẳng, nhắm vào, chỉa thẳng, trắc định bề cao
a. bằng phẳng, trình độ, nhẳn, ngang với, ngang mực nước

Γερμανικά → Κινεζικά - level

προφορά
[das]标高。层次。程度。级。级别。平。水准。坦。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: level(l)ing
Present: level (3.person: levels)
Past: level(l)ed
Future: will level
Present conditional: would level
Present Perfect: have level(l)ed (3.person: has level(l)ed)
Past Perfect: had level(l)ed
Future Perfect: will have level(l)ed
Past conditional: would have level(l)ed
© dictionarist.com