Αγγλικά → Ελληνικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] ρήμ. νομιμοποιώ

Αγγλικά → Αγγλικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] v. make legal or lawful; legitimize, authorize, sanction (also legalise)
adj. made legal, made lawful; legitimized, authorized (also legalised)

Αγγλικά → Γαλλικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] v. légaliser, rendre légal; légitimer, autoriser, confirmer, ratifier
adj. légalisé; autorisé, rendu légal

Αγγλικά → Γερμανικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] v. legalisieren; legal machen, zulässig machen
adj. rechtmäßig, legalisiert

Αγγλικά → Ιταλικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] v. legalizzare, rendere legale; autenticare
agg. legalizzato, abrogato

Αγγλικά → Πορτογαλικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] v. legalizar, legitimar
adj. está legalizado, passou pela legalização

Αγγλικά → Ρωσικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] г. узаконить, легализовать

Αγγλικά → Ισπανικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] v. legalizar, autenticar, autentificar, autentizar, autorizar, convalidar, formalizar, legitimar
adj. legalizado, autenticado, autorizado, formalizado

Αγγλικά → Ολλανδικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] ww. legaliseren; wettig maken, wettigen
bn. wettig gemaakt, gelegaliseerd

Αγγλικά → Αραβικά - legalized

προφορά
‏موثق‏

Αγγλικά → Κινεζικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] (动) 法律上认为正当, 使合法化, 公认

Αγγλικά → Κινεζικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] (動) 法律上認為正當, 使合法化, 公認

Αγγλικά → Ιαπωνικά - legalized

προφορά
[legalized (Amer.) ] (形) 合法化した; 公認の
(動) 合法化する; 認可する(legalise とも綴る)

Αγγλικά → Κορεατικά - legalized

προφορά
[legalize (Amer.) ] 동. 법률화 하다; 공인하다


dictionary extension
© dictionarist.com