Γερμανικά → Αγγλικά - lebhaft

προφορά
adj. animate, alive, living, full of life, lively, frisky, energetic, jaunty, jocose, cheerful, mirthful

Γερμανικά → Γαλλικά - lebhaft

προφορά
adj. actif, vif, gai, plein de vie, animé, intense, aigu, vivace
adv. vivement, clairement, acuité: avec acuité

Γερμανικά → Ιταλικά - lebhaft

προφορά
adj. ardente, brillante, brioso, elastico, vispo, animato, entusiastico, intenso, vita: pieno di vita, pronto, rapido, sostenuto, violento, vivace, vivo
adv. intensamente, molto, prontamente, violentemente, vivacemente

Γερμανικά → Ρωσικά - lebhaft

προφορά
adj. оживленный, живой, бойкий, подвижный, резвый, яркий, свежий
adv. живо, оживленно

Γερμανικά → Ισπανικά - lebhaft

προφορά
adj. vivo, vivaz, impulsivo, vida: lleno de vida, animado, activo, vivaracho, espiritoso, caluroso, caliente, garifo, pronto
adv. vivamente, ágilmente

Γερμανικά → Τουρκικά - lebhaft

προφορά
s. canlı, hareketli, cevval, civelek, devimsel

Γερμανικά → Κινεζικά - lebhaft

προφορά
adj. adv. 活泼的。活跃的。生动的。热闹的。


© dictionarist.com