Ισπανικά → Αγγλικά - línea

προφορά
n. line, cable, cord, range, side

Ισπανικά → Γαλλικά - línea

προφορά
1. (procedimiento) ligne (f)
2. (señal) ligne (f)

Ισπανικά → Γερμανικά - línea

προφορά
n. linie, strich, reihe, zeile, strecke, streife, leitung

Ισπανικά → Ρωσικά - línea

προφορά
n. линия, черта, ряд, строка

Ισπανικά → Κορεατικά - línea

προφορά
n. 밧줄, 선


dictionary extension
© dictionarist.com