Αγγλικά → Αγγλικά - kill or be killed

one must protect oneself, it is preferable to kill someone instead of allowing them to kill you

Αγγλικά → Γαλλικά - kill or be killed

devancer le malheur, préparer le remède avant le mal, oeil pour oeil (élocution en faveur de l'auto-défense)

Αγγλικά → Γερμανικά - kill or be killed

töten oder getötet werden (betreffs Recht auf Selbstverteidigung, Präventivschlag)

Αγγλικά → Ιταλικά - kill or be killed

uccidi o sarai ucciso (frase alla base dell'autodifesa)

Αγγλικά → Πορτογαλικά - kill or be killed

matar ou ser morto (frase dita expressando o direito a auto-defesa, é melhor matar do que ser morto)

Αγγλικά → Ισπανικά - kill or be killed

¡mata, que te matarán! (dicho en favor de la defensa propia: preferible es matar antes que morir a manos de otro)

Αγγλικά → Ολλανδικά - kill or be killed

doden of gedood worden (gezegde ter zelfverdediging, beter aan te vallen dan dat je zelf aangevallen wordt)


dictionary extension
© dictionarist.com