Αγγλικά → Ελληνικά - issue

προφορά
ουσ. έκδοση, έξοδος, έκβαση, τεύχος, γένος, ζήτημα
ρήμ. εκδίδω, εκπέμπω, απορρέω, εξέρχομαι, επακολουθώ

Αγγλικά → Αγγλικά - issue

προφορά
n. act of sending out, distribution; something sent out, publication, edition; subject, topic, matter under discussion; end result; children, offspring
v. make available (stamp, stock, etc.); publish, distribute, circulate; come forth, flow; put out; distribute; discharge, emit; result from
adj. descended from; stemming from

Αγγλικά → Γαλλικά - issue

προφορά
n. sujet, thème, problème; acte; édition; émission; distribution; résultat; descendance; décharge; courant; issue; débouché
v. jaillir, s'écouler; provenir, dériver; émettre; créer; publier; lancer; verser; distribuer; prélever

Αγγλικά → Γερμανικά - issue

προφορά
n. Thema, Sorte; Blatt; Emission; Ausgabe; Vertrieb; Herausgabe; Nachkommen; Strom; Herkunft
v. in Umlauf setzen; herausgeben; ausgehen, sprudeln; herausholen; verbreiten, verteilen; abteilen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - issue

προφορά
n. pengeluaran, terbitan, nomor, pemberian, emisi, persoalan, isu, pokok persoalan, hasil, akibat, anak
v. mengeluarkan, menerbitkan, memunculkan, mengedarkan, mencetak, memberikan, membagikan, keluar

Αγγλικά → Ιταλικά - issue

προφορά
s. distribuzione; emanazione, emissione; tiratura; (Edit) pubblicazione; edizione; questione, problema; conclusione, termine; controversia, disputa; fuoruscita, fuoriuscita; (Fisiol, Med) perdita
v. distribuire; emanare, emettere; mettere in circolazione; spiccare; pubblicare; mandare fuori

Αγγλικά → Πολωνικά - issue

προφορά
n. wydzielenie, wypuszczenie, ujście, wyjście, wychodzenie, wydobywanie się, odpływ, potomstwo, wynik, kwestia, problem, zagadnienie, emisja, wydanie, nakład, numer, ukazanie się, fasunek, przydział, wycieczka
v. wychodzić, wypuszczać, wydostać się, wydzielać, wydrzeć się, wynikać, wydobyć się, wydać, emitować, bić, wypuścić, wydzielić, wyniknąć

Αγγλικά → Πορτογαλικά - issue

προφορά
s. assunto, caso; edição de uma revista; lançamento; fabricação; circulação; edição; publicação; consequência; prole; fluxo; origem
v. lançar; fabricar; editar; sair de; retirar; fazer a circulação de-; distribuir; expelir

Αγγλικά → Ρουμανικά - issue

προφορά
n. ieşire, deşertare, descărcare, vărsare, scurgere, hemoragie, gură, confluenţă, deznodământ, sfârşit, rezultat, consecinţă, progenitură, descendenţă: descendenţe, urmaş: urmaşi, copil: copii {jur.}, odraslă: odrasle, ediţie, număr, ediţie de ziar, publicare, apariţie, emisiune, eliberare, control, litigiu, dispută
v. decurge, rezulta, descinde, trage: se trage, ajunge la un sfârşit, fi emis, fi promulgat, ieşi, emite, pune în circulaţie, publica, edita, scoate, promulga, elibera

Αγγλικά → Ρωσικά - issue

προφορά
с. издание, номер журнала; проблема, разногласие, предмет спора; эмиссия, выпуск (денег); результат, доходы, прибыли, выделение; потомок, потомство
г. выпустить; издавать, пускать в обращение; выходить, исходить; иметь результатом, получаться в результате; родиться, происходить

Αγγλικά → Ισπανικά - issue

προφορά
s. asunto, cosa, cuestión, tema, tópico; edición, ejemplar, número, publicación
v. publicar; emitir, dimanar, emanar, expedir, surgir

Αγγλικά → Τουρκικά - issue

προφορά
f. çıkarmak, ihraç, yayınlamak, bildirmek, dağıtmak, ihraç etmek, piyasaya çıkarmak, çıkmak, akmak, yayınlanmak, sonuçlanmak
i. çıkarma, yayınlama, piyasaya sürme, basım, sayı, konu, mesele, sorun, sonuç, nesil, çocuklar, irin, iltihap, akıntı, çıkış, son, akıbet

Αγγλικά → Ουκρανικά - issue

προφορά
n. видання, витікання, питання: спірне питання, результат, випуск, наплід, наступництво, питання, розв'язка, розділ
v. видавати, випускати, випливати, закінчуватися, народжуватися

Γαλλικά → Αγγλικά - issue

προφορά
(f) n. exit, outlet; solution, outcome; way

Αγγλικά → Ολλανδικά - issue

προφορά
zn. onderwerp; formulier; emissie, uitgifte; uitgave; verspreiding; uitkomst; afstammelingen; stroom; afkomst
ww. emissie, uitgifte; uitgeven, uitgaan, resulteren; uitnemen; verspreiden; verdelen

Γαλλικά → Γερμανικά - issue

προφορά
n. lösung, ausgang, ausstieg, ausweg, ausfall, schlupfloch, ende, ergebnis

Γαλλικά → Ιταλικά - issue

προφορά
(eau) uscita (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - issue

προφορά
(eau) escoamento (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - issue

προφορά
n. выход (f), лазейка (f), исход (f)
a. происшедший от

Γαλλικά → Ισπανικά - issue

προφορά
(eau) salida (f); desagüe (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - issue

προφορά
[la] çıkış, çıkış yeri; çıkar yol; sonuç

Γαλλικά → Ολλανδικά - issue

προφορά
(eau) uitlaat (m); uitgang (m)

Αγγλικά → Αραβικά - issue

προφορά
‏قضية، مشكلة، إصدارات، ظهور، عدد مجلة، نقطة خلاف، نزيف، إصدار أمر، نسب، العدد، مسألة، باب‏
‏نشر، أرسل، تدفق، إنبعث، أنتج، تحدر من، إنتهى، أصدر كتابا، وزع، أصدر‏

Αγγλικά → Κινεζικά - issue

προφορά
(名) 发行, 后果, 问题
(动) 发行; 造成...结果; 流出; 使流出; 发行; 放出

Αγγλικά → Κινεζικά - issue

προφορά
(名) 發行, 後果, 問題
(動) 發行; 造成...結果; 流出; 使流出; 發行; 放出

Αγγλικά → Χίντι - issue

προφορά
n. निर्गम, निर्गमन, निकास, प्रकाशन, अंक, स्राव, परिणाम, विवाद, वाद-विषय, विचार-विषय, मुद्दा, मसला, संतति
v. बाहर आना, निकलना, निकालना, आगे बढ़ना, बहना, प्रकाशित करना, अधिकार से देना, परिणाम होना, वितरित करना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - issue

προφορά
(動) 発行する; 出す; 支給する
(名) 問題; 発行; 流出

Αγγλικά → Κορεατικά - issue

προφορά
명. 발행, 배포; 발행물, 편집물; 논제, 제목; 결과; 자손
동. 유용하게 하다 ( 우표나 주식 등); 발행하다, 배포하다, 유통시키다; 나오다, 유출하다; 끝나다; 발하다, 방출하다; 유래하다


Χρονοι ρηματων

Present participle: issuing
Present: issue (3.person: issues)
Past: issued
Future: will issue
Present conditional: would issue
Present Perfect: have issued (3.person: has issued)
Past Perfect: had issued
Future Perfect: will have issued
Past conditional: would have issued
© dictionarist.com