Πορτογαλικά → Αγγλικά - investigador

προφορά
adj. detector, investigator; raker; researcher, scrutator; student

Ισπανικά → Αγγλικά - investigador

προφορά
adj. investigative, pertaining to investigation, searching for information; inclination toward investigation, investigatory

Πορτογαλικά → Γαλλικά - investigador

προφορά
1. (examinador) examinateur; investigateur 2. (interrogador) examinateur; interrogateur
3. (crime - homem) investigateur (m); enquêteur (m) 4. (homem) chercheur (m)
5. (direito - homem) personne chargée de l'interrogatoire

Ισπανικά → Γαλλικά - investigador

προφορά
1. (examinador) examinateur; investigateur 2. (interrogador) examinateur; interrogateur
3. (ciencia - hombre) savant (m) 4. (crimen - hombre) investigateur (m); enquêteur (m)
5. (hombre) chercheur (m) 6. (derecho - hombre) enquêteur (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - investigador

προφορά
n. forscher, erforscher, wissenschaftler, detektiv
a. forschend

Ισπανικά → Ρωσικά - investigador

προφορά
n. исследователь,
adj. исследовательский

Ισπανικά → Κορεατικά - investigador

προφορά
n. 조사자, 연구원
adj. 조사의


dictionary extension
© dictionarist.com