Αγγλικά → Ελληνικά - index

προφορά
ουσ. δείκτης, ένδειξη, ευρετήριο, πίναξ
ρήμ. κατατάσσω εις πίνακα, κατατάσσω σε πίνακα

Αγγλικά → Αγγλικά - index

προφορά
n. list of subjects or other information arranged in alphabetical order; indicator, sign; arrangement of data (Computers); price index, number which indicates changes in prices (Economics); statistical measure of the changes in a portfolio that represents a market
v. create an index (for a book); place in an index; indicate; adjust prices or salaries in accordance with changes in economic indicators; label and arrange data in an index table (Computers)
n. index, list of subjects or other information arranged in alphabetical order (generally placed at the back of a book); arrangement of data (Computers); price index, number which indicates changes in prices (Economics)

Αγγλικά → Γαλλικά - index

προφορά
n. index, indice;témoignage; indicatif, incrément (informatique)
v. établir un index (dans un livre); classer dans l'ordre alphabétique

Αγγλικά → Γερμανικά - index

προφορά
n. Hinweis; Quellenverzeichnis; Index; Datenanordnung (Computer); Preisindex, Zahl die Preisänderungen angibt
v. indexieren, auflisten (Buch); alphabetisch ordnen; Preise oder Gehälter an ökonomische Änderungen anpassen; Daten in einer Indextabelle anordnen (Computer)

Αγγλικά → Ινδονησιακά - index

προφορά
n. indeks, pengenal, penunjuk, daftar kata-kata
v. menyusun daftar isi

Αγγλικά → Ιταλικά - index

προφορά
s. indice; indizio, segno; (Orol) lancetta, sfera; gnomone; dito indice; schedario; rapporto; esponente
v. fornire d'indice; elencare nell' indice; (Rel; catt) mettere all'Indice; (Econ) indicizzare

Αγγλικά → Πολωνικά - index

προφορά
n. eksponent {mat.}, wskazówka, wskaźnik, znacznik, indeks, alfabetyczny: spis alfabetyczny, wykładnik, skorowidz, repertorium
v. indeks: sporządzać indeks

Αγγλικά → Πορτογαλικά - index

προφορά
s. índex; indicador; índice alfabético; indício
v. desenvolver, preparar o desenvolvimento (do livro); preparar de acordo com a ordem do alfabeto

Αγγλικά → Ρουμανικά - index

προφορά
n. index, indice, exponent, indiciu, semn, moacă, mutră, obraz, faţă
v. indexa, alcătui cu index

Αγγλικά → Ρωσικά - index

προφορά
с. индекс, показатель [мат.], показатель степени, коэффициент; указатель, алфавитный указатель, алфавитный индекс; каталог; стрелка прибора, фиксатор, указательный палец
г. снабжать указателем, составлять указатель

Αγγλικά → Ισπανικά - index

προφορά
s. índice, directorio, tabla; exponente; dedo índice, dedo mostrador, dedo saludador, índex, catálogo, repertorio
v. indexar, catalogar, fichar, listar

Αγγλικά → Τουρκικά - index

προφορά
f. indekslemek, indekse yazmak, yasak kitaplar listesine yazmak, ayarlı aynaya bağlamak
i. indeks, fihrist, gösterge, ibre, işaret, yasak kitaplar listesi

Αγγλικά → Ουκρανικά - index

προφορά
n. індекс, знак, каталог, викажчик, виказник, перелік, покажчик, показник
v. покажчик: складати покажчик, індексувати

Γαλλικά → Αγγλικά - index

προφορά
(m) n. forefinger, indicator, pointer, index, hand, concordance, first finger

Γερμανικά → Αγγλικά - index

προφορά
n. list of subjects or other information arranged in alphabetical order; indicator, sign; arrangement of data (Computers); price index, number which indicates changes in prices (Economics); statistical measure of the changes in a portfolio that represents a market

Ρουμανικά → Αγγλικά - index

n. index, forefinger

Ολλανδικά → Αγγλικά - index

προφορά
n. index, indices, subject-heading, concordance

Αγγλικά → Ολλανδικά - index

προφορά
zn. register; aanwijzing; teken; index
ww. van een index voorzien; indexeren; register op stellen (in boek); volgens alfabet registreren

Γαλλικά → Γερμανικά - index

προφορά
n. indizierung, zeigefinger, index, zeiger, verzeichnis, register, sachregister

Γαλλικά → Ιταλικά - index

προφορά
1. (général) indice (m)
2. (livre) indice (m); sommario (m)
3. (instrument) indice (m); ago (m) 4. (anatomie) indice (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - index

προφορά
1. (général) índice (m)
2. (livre) sumário (m); índice (m)
3. (instrument) ponteiro (m); agulha (f); indicador (m) 4. (anatomie) dedo indicador

Γαλλικά → Ρωσικά - index

προφορά
n. индекс (m), указатель (m), указательный: указательная стрелка (m), палец указательный (m), метка (масштабная) (тех.) (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - index

προφορά
1. (général) índice (m)
2. (livre) índice (m); tabla de materias
3. (instrument) indicador (m) 4. (anatomie) índice (m); dedo índice

Γαλλικά → Τουρκικά - index

προφορά
[le] işaretparmağı; fihrist, indeks

Γερμανικά → Γαλλικά - index

προφορά
n. index (m), indice (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - index

προφορά
n. indice (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - index

προφορά
n. указатель (m), показатель (m), индекс (m), реестр (m), список (m)

Γερμανικά → Ισπανικά - index

προφορά
n. índice (m), coeficiente (m)

Γερμανικά → Τουρκικά - index

προφορά
dizin

Ολλανδικά → Γαλλικά - index

προφορά
1. (algemeen) index (m)
2. (boek) table des matières; index (m)

Γαλλικά → Ολλανδικά - index

προφορά
1. (général) index (m)
2. (livre) inhoudsopgave (m/f); index (m); inhoudstafel (m/f)
3. (instrument) wijzer (m); wijzernaald (m/f); naald (m/f) 4. (anatomie) wijsvinger (m)

Αγγλικά → Αραβικά - index

προφορά
‏جدول، مؤشر، رقم تسلسلي، فهرست، دليل، جدول قائمة، جدول حسب الحروف الأبجدية، فهرس، علامة، أس، إشارة، قائمة‏
‏دخل في فهرس‏

Αγγλικά → Κινεζικά - index

προφορά
(名) 索引, 指数, 指针
(动) 编入索引中; 指出

Αγγλικά → Κινεζικά - index

προφορά
(名) 索引, 指數, 指標
(動) 編入索引中; 指出

Αγγλικά → Χίντι - index

προφορά
n. चिह्न, संकेत, सूचक, सूची, सूचि, बीजगणित में प्रयुक्त विशेष चिह्न, सूचीपत्र प्रदर्शक सिद्धांत, तर्जनी
v. सूचिपत्र लगाना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - index

προφορά
(名) 索引; 指示するもの; データの配列(コンピュータ); 物価指数(経済学); カード索引; 指針
(動) 索引を付ける(本に); 索引に載せる; 指し示す; 経済の変化に応じて変えられた価格や収入; インデックステーブルのデータの分類と配置(コンピュータ)

Αγγλικά → Κορεατικά - index

προφορά
명. 알파벳 순으로 정돈된 정보나 다른 과제의 목록; 색인; 정보 정리 (컴퓨터); 가격표, 가격의 변화를 나타내는 수 ( 경제학)
동. 색인을 달다, 책에 색인을 달다

Αγγλικά → Βιετναμικά - index

προφορά
n. ngón trỏ, cây kim đồng hồ, dấu chỉ, mục lục, số mũ, mục lục sách cấm của giáo hội, chiết xuất
v. lập bản mục lục, biên vào mục lục, cấm sách nguy hiểm, ghi vào mục lục

Γερμανικά → Κινεζικά - index

προφορά
[der] pl.Indexe,Indices 索引。目录。指标。指数。指针。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: indexing
Present: index (3.person: indexes)
Past: indexed
Future: will index
Present conditional: would index
Present Perfect: have indexed (3.person: has indexed)
Past Perfect: had indexed
Future Perfect: will have indexed
Past conditional: would have indexed
© dictionarist.com