Ιταλικά → Αγγλικά - impulso

προφορά
n. impulse, push, pulse, impetus, drive, urge, sway, momentum, boost

Πορτογαλικά → Αγγλικά - impulso

προφορά
(m) n. impetus, impulse; shove, boost; drift; propulsion, push

Ισπανικά → Αγγλικά - impulso

προφορά
n. impulse, urge, pulse, impeller, impetus, momen

Ιταλικά → Γαλλικά - impulso

προφορά
1. (generale) force d'impulsion; impulsion (f) 2. (nervo) impulsion (f) 3. (desiderio) impulsion (f)
4. (radio) impulsion (f) 5. (incentivo) motivation (f); stimulant (m); aiguillon (m) 6. (elettricità) impulsion (f)
7. (medicina) impulsion (f) 8. (coazione) impulsion (f); poussée (f); besoin (m)

Ιταλικά → Γερμανικά - impulso

προφορά
n. triebfeder, anregung, anwandlung, antrieb, trieb, anstoß, drang, anflug, impuls, anreiz, zug

Πορτογαλικά → Γαλλικά - impulso

προφορά
1. (geral) force d'impulsion; impulsion (f) 2. (nervo) impulsion (f) 3. (produção) stimulation (f)
4. (desejo) impulsion (f) 5. (esportes - ginástica) envol (m) 6. (rádio) impulsion (f)
7. (incentivo) motivation (f); stimulant (m); aiguillon (m) 8. (eletricidade) impulsion (f)

Ισπανικά → Γαλλικά - impulso

προφορά
1. (general) impulsion (f) 2. (nervio) impulsion (f) 3. (deseo) impulsion (f)
4. (radio) impulsion (f) 5. (estímulo) motivation (f); stimulant (m); aiguillon (m)
6. (electricidad) impulsion (f) 7. (medicina) impulsion (f)

Ισπανικά → Γερμανικά - impulso

προφορά
n. anstoß, stoß, antrieb, auftrieb, trieb, impuls, veranlassung, drang, schwung, aufschwung, regung, förderung, anwandlung

Ισπανικά → Ρωσικά - impulso

προφορά
n. энергия, толчок

Ισπανικά → Κορεατικά - impulso

προφορά
n. 추진력, 충격


dictionary extension
© dictionarist.com