Γαλλικά → Αγγλικά - hardi

προφορά
adj. bold, daring; audacious, enterprising, hardy; pert, spirited

Γαλλικά → Γερμανικά - hardi

προφορά
adj. kühn, schwungvoll, verwegen, beherzt, mutig, gewagt, keck, kess, eigenwillig

Γαλλικά → Ιταλικά - hardi

προφορά
1. (conduite) audace; intrepido; coraggioso; impavido; senza paura
2. (ambitieux) ambizioso; avido di gloria

Γαλλικά → Πορτογαλικά - hardi

προφορά
1. (conduite) audaz; atrevido; temerário; corajoso; intrépido; valente
2. (ambitieux) ambicioso; cobiçoso

Γαλλικά → Ρωσικά - hardi

προφορά
a. дерзкий, смелый, отважный

Γαλλικά → Ισπανικά - hardi

προφορά
1. (conduite) audaz; atrevido; firme; aplomado; determinado; valiente
2. (ambitieux) ambicioso; afanoso

Γαλλικά → Τουρκικά - hardi

προφορά
atılgan, gözü pek; atak

Γαλλικά → Ολλανδικά - hardi

προφορά
1. (conduite) dapper; moedig; stoutmoedig; koen; onbevreesd; koelbloedig; onverschrokken
2. (ambitieux) ambitieus; eerzuchtig; vol ambitie


dictionary extension
© dictionarist.com