Ολλανδικά → Αγγλικά - groeperen

προφορά
v. group, divide into groups; classify, sort; amass, collect

Ολλανδικά → Γαλλικά - groeperen

προφορά
(classificatie) grouper


Χρονοι ρηματων

Tegenwoordig en verleden deelwoord: groeperend; gegroepeerd
Presens: groepeer, groepeert, groepeert (4e - 6e pers.) groeperen
Imperfect: (1e - 3e pers.) groepeerde (4e - 6e pers.) groepeerden
Toekomende tijd I: zal groeperen, zult groeperen, zal groeperen (4e - 6e pers.) zullen groeperen
Conditionalis I: (1e - 3e pers.) zou groeperen (4e - 6e pers.) zouden groeperen
Perfectum: heb gegroepeerd, hebt gegroepeerd, heef
© dictionarist.com