Αγγλικά → Ελληνικά - grave

προφορά
ουσ. τύμβος, τάφος
ρήμ. χαράσσω
επίθ. σοβαρός

Αγγλικά → Αγγλικά - grave

προφορά
n. place where a person or thing is buried
v. engrave, inscribe; carve; sculpt
adj. severe; serious, critical; somber, sober

Αγγλικά → Γαλλικά - grave

προφορά
n. tombe, tombeau
v. graver
adj. grave; sérieux; solennel

Αγγλικά → Γερμανικά - grave

προφορά
n. Grab, Ort an dem Etwas oder eine Person begraben ist
v. gravieren, eingravieren; schnitzen; bildhauen
adj. ernst; ernsthaft; streng

Αγγλικά → Ινδονησιακά - grave

προφορά
n. kubur, kuburan, kematian
a. penting, parah, sungguh-sungguh, genting, gawat, berat, suram, seram, sederhana, lambat laun

Αγγλικά → Ιταλικά - grave

προφορά
s. tomba, sepolcro, fossa; tumulo; fine; morte
v. incidere, intagliare; scolpire; fissare
agg. importante, grave, serio; austero, solenne

Αγγλικά → Πολωνικά - grave

προφορά
n. grób, mogiła
a. poważny, ważny, uroczysty, doniosły, groźny, ciężki, grobowy

Αγγλικά → Πορτογαλικά - grave

προφορά
s. túmulo, sepultura
v. gravar, cinzelar; enterrar; esculpir
adj. grave; sério; de expressão agravada

Αγγλικά → Ρουμανικά - grave

προφορά
n. mormânt, groapă, moarte
v. întipări, săpa, ciopli, grava, imprima în memorie, sculpta, tăia
a. grav, serios, solemn, periculos, important, urgent, mohorât, simplu, modest, grav {lingv.}

Αγγλικά → Ρωσικά - grave

προφορά
с. могила, смерть, тупое ударение
г. гравировать, высекать, вырезывать, запечатлевать, чистить днище
прил. серьезный, нешуточный, веский, тяжелый; опасный, угрожающий, мрачный, печальный, темный, степенный; важный, влиятельный, авторитетный

Αγγλικά → Ισπανικά - grave

προφορά
s. tumba, sepulcro, sepultura, tálamo; cavidad, fosa, yacija, zanja
v. calafatear, cubrir con brea, despalmar, recubrir con brea; burilar, esculpir
adj. serio, grave, solemne; intenso, severo

Αγγλικά → Τουρκικά - grave

προφορά
f. oymak, kazımak, işlemek, kalafat etmek (gemi)
i. mezar, kabir, ölme, aksan işareti, gömüt
s. önemli, ciddi, ağır, kasvetli, sıkıcı, pes, kalın

Αγγλικά → Ουκρανικά - grave

προφορά
n. могила, надгробний камінь, управитель, поховання
v. гравіювати, витісувати
a. важливий, вагомий, загрозливий, похмурий, впливовий, важний

Γαλλικά → Αγγλικά - grave

προφορά
adj. grave, solemn, serious; grievous, portentous, weighty; low, bass

Ιταλικά → Αγγλικά - grave

προφορά
adj. heavy, weighty; serious, bad, grievous, severe, harsh; deep; grave, solemn

Πορτογαλικά → Αγγλικά - grave

προφορά
adj. grave, momentous, ponderous, serious, severe, solemn, staid, portentous, grievous

Ισπανικά → Αγγλικά - grave

προφορά
[grave] adj. heavy, difficult to lift; grave, serious; deep; acute; bad; dignified, demure; difficult; desperate

Αγγλικά → Ολλανδικά - grave

προφορά
zn. graf
ww. graveren; beitelen; griffen
bn. ernstig; serieus; ernstige uitdrukking

Γαλλικά → Γερμανικά - grave

προφορά
adj. feierlich, würdevoll, schwer, schlimm, bedenklich, gemessen, entscheidend, gefährlich, böse, ernst, ernsthaft, ernstlich, erheblich, gewaltig, hart, gröblich, schwerwiegend, gravierend, schwer-, fallend, dunkel, tief
adv. ernst

Γαλλικά → Ιταλικά - grave

προφορά
1. (manque) grave; acuto; critico 2. (état) serio; precario; grave; penoso 3. (circonstances) grave; solenne
4. (raison) ponderabile 5. (danger) grave 6. (situation) critico; grave
7. (degré) grave; serio; grande; flagrante 8. (sérieux) brutto; grave; serio

Γαλλικά → Πορτογαλικά - grave

προφορά
1. (manque) agudo; crítico 2. (état) serio; grave 3. (circonstances) solene; grave
4. (raison) ponderável 5. (danger) grave; crítico 6. (situation) grave; crítico
7. (degré) grave; sério; grande; crasso; grosseiro 8. (sérieux) grave; sério

Γαλλικά → Ρωσικά - grave

προφορά
a. важный, степенный, серьезный, нешуточный, знаменательный, огромный, тяжелый, низкий (о звуке)

Γαλλικά → Ισπανικά - grave

προφορά
1. (manque) agudo; intenso 2. (état) serio; precario; grave; angustioso 3. (circonstances) solemne; serio
4. (raison) ponderable 5. (danger) crítico; grave 6. (situation) crítico; grave
7. (degré) grave; serio; grande; flagrante 8. (sérieux) grave; serio

Ιταλικά → Γαλλικά - grave

προφορά
1. (assenza) aigu; grave 2. (condizioni) sérieux; grave; précaire; angoissant 3. (danno) important; considérable
4. (circostanze) important; grave 5. (pericolo) grave 6. (situazione) critique; grave
7. (importanza) sérieux; important 8. (grado) grave; sérieux; grand; flagrant

Ιταλικά → Γερμανικά - grave

προφορά
adj. schwer, schwerwiegend, tief, schlecht, arg, schlimm, ernst, ernsthaft, ernstlich, hart, streng, gefährlich, groß, gewichtig, voll, würdevoll, gröblich, grob, seriös, gravitätisch, folgenreich, folgenschwer

Πορτογαλικά → Γαλλικά - grave

προφορά
1. (estado) sérieux; grave; précaire; angoissant 2. (dano) important; considérable 3. (circunstâncias) important; grave
4. (perigo) grave 5. (situação) critique; grave 6. (importância) considérable; très important; capital
7. (grau) grave; sérieux 8. (sério) grave; sérieux

Ισπανικά → Γαλλικά - grave

προφορά
1. (estado) sérieux; grave; précaire; angoissant 2. (daño) important; considérable 3. (peligro) grave
4. (situación) critique; grave 5. (grado) grave; sérieux 6. (serio) grave; sérieux
7. (música) grave 8. (solemne) plein de dignité; digne; solennel

Ισπανικά → Γερμανικά - grave

προφορά
a. schwer, schwerblütig, ernst, ernsthaft, ernstlich, wichtig, würdevoll, gesetzt, gemessen, gravitätisch, gefährlich, bedenklich, schlimm, arg, erheblich, schwerwiegend, tief

Ισπανικά → Ρωσικά - grave

προφορά
adj. серьезный, трудный, важный

Γαλλικά → Ολλανδικά - grave

προφορά
1. (manque) nijpend 2. (état) bedenkelijk; zorgwekkend; onrustbarend; zorgelijk 3. (circonstances) gewichtig; belangrijk
4. (raison) gewichtig; zwaarwichtig 5. (danger) acuut 6. (situation) acuut; kritisch
7. (degré) ernstig; zwaar; schromelijk; zeer erg 8. (sérieux) ernstig; zwaar

Αγγλικά → Αραβικά - grave

προφορά
‏قبر، حرج خطير، حفرة، رمس، ضريح‏
‏حفر‏
‏متزن، خطير، مميت، رزين، غامض، خفيض، جليل، كالح‏

Αγγλικά → Κινεζικά - grave

προφορά
(名) 墓穴; 坟墓
(动) 雕刻
(形) 重大的; 严肃的, 认真的; 严重的; 暗淡的, 阴暗的#壮重的, 严肃的

Αγγλικά → Κινεζικά - grave

προφορά
(名) 墓穴; 墳墓
(動) 雕刻
(形) 重大的; 嚴肅的, 認真的; 嚴重的; 暗淡的, 陰暗的#壯重的, 嚴肅的

Αγγλικά → Χίντι - grave

προφορά
n. श्मशान, समाधि, मज़ार, क़ब्र
a. गंभीर, संगीन, आवश्यक, महान

Αγγλικά → Ιαπωνικά - grave

προφορά
(形) 重大な; まじめな, 真剣な; 深刻な
(名) 墓; 死に場所; 死
(動) 彫る; 刻みつける; 彫刻する

Αγγλικά → Κορεατικά - grave

προφορά
명. 산소, 묘
형. 엄숙한, 엄중한; 진지한; 신중한

Αγγλικά → Βιετναμικά - grave

προφορά
n. mồ mã, phần mộ, nghĩa trang
v. đào huyệt, đào hố
a. nghiêm trang, trang trọng, uy nghiêm, quan trọng, trọng đại, trọng yếu

Ισπανικά → Κορεατικά - grave

προφορά
adj. 조심한, 어려운, 중요한


Χρονοι ρηματων

Present participle: graving
Present: grave (3.person: graves)
Past: graved
Future: will grave
Present conditional: would grave
Present Perfect: have graved (3.person: has graved)
Past Perfect: had graved
Future Perfect: will have graved
Past conditional: would have graved
© dictionarist.com