Ρουμανικά → Αγγλικά - furios

a. furious, fury: like fury, storming, wrathful, raging, rampageous, irate, enraged, frantic, mad, wild, howling, desperate, hotheaded, passionate, fiery, high, wanton, robust, scowling
adv. anger: in anger

Γερμανικά → Τουρκικά - furios

προφορά
s. hırslı, öfkeli, taşkın

Γερμανικά → Κινεζικά - furios

προφορά
adj. 热情的。热烈的。狂热的。易怒的。


© dictionarist.com