Ισπανικά → Αγγλικά - fugarse

προφορά
v. escape; break; abscond; leak

Ισπανικά → Γαλλικά - fugarse

προφορά
1. (general) s'enfuir; se sauver
2. (preso) s'enfuir; se sauver; s'évader; fuir; s'échapper
3. (largarse) décamper; s'en aller précipitamment

Ισπανικά → Γερμανικά - fugarse

προφορά
v. fliehen, flüchten, entfliehen, entweichen, ausbrechen, durchbrennen, durchgehen

Ισπανικά → Ρωσικά - fugarse

προφορά
v. убегать

Ισπανικά → Κορεατικά - fugarse

προφορά
v. 달아나다, 도망하다, 새다


© dictionarist.com