Γαλλικά → Αγγλικά - fondement

προφορά
(m) n. foundation, fundament, grounds

Ολλανδικά → Αγγλικά - fondement

προφορά
n. fundament, foundation

Γαλλικά → Γερμανικά - fondement

προφορά
n. grundlage, begründung

Γαλλικά → Ιταλικά - fondement

προφορά
1. (général) fondamenti (mp); basi (fp); fondamento logico; base logica
2. (principe) fondamento (m); base (f)
3. (construction) fondazioni (fp); fondamenta (fp)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - fondement

προφορά
1. (général) base (f); fundamento (m); base lógica; análise racional
2. (principe) fundação (f); base (f); alicerce (m)
3. (construction) alicerce (m); fundação (f)

Γαλλικά → Ρωσικά - fondement

προφορά
n. фундамент (m), основа (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - fondement

προφορά
1. (général) fundamento (m); base (f)
2. (principe) fundamento (m); base (f)
3. (construction) infraestructura (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - fondement

προφορά
[le] temel; anüs, makat; asıl, esas; dayanak

Γαλλικά → Ολλανδικά - fondement

προφορά
1. (général) grondslag (m); basis (f); grondgedachte (f); grondreden (m/f)
2. (principe) fundament (n); basis (f); grondslag (m)
3. (construction) fundering (f)


© dictionarist.com