Αγγλικά → Ελληνικά - file

προφορά
ουσ. λίμα, ρίνη, αρχείο, ντοσιέ, αράδα, στοίχος
ρήμ. λιμάρω, ρινίζω, αρχειοθέτω, ταξινομώ αρχεία, βαδίζω κατά σειρά

Αγγλικά → Αγγλικά - file

προφορά
n. dossier, collection of documents on a subject; collection of computer data which is stored under one filename (Computers); file folder; tool for smoothing surfaces; line, queue
v. arrange papers methodically for preservation and reference; formally submit; walk in a line, march in line; sharpen, smooth with a file
n. row, queue, lane; string, line up; ladder, train

Αγγλικά → Γαλλικά - file

προφορά
n. lime; dossier, classeur, fichier; file d'attente; ligne d'arrière; fichier (informatique )
v. classer; présenter officiellement; marcher au rang, marcher en rangée; frotter, lisser, roder, aiguiser, affûter

Αγγλικά → Γερμανικά - file

προφορά
n. Akte; Aktenordner; Feile; Reihe; Marsch; (Comput) Datei
v. abheften, anlegen; einordnen; einreihen; anmelden; in Reihe marschieren; feilen, schleifen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - file

προφορά
n. kikir, cakar, bundel surat-surat, catatan, berkas, surat: tempat surat, baris, rentetan
v. mengikir, memangur, mematar, mengamril, mengasah, menyimpan, mengajukan, menurunkan, berbaris melalui, masuk berderetan, masuk barisan

Αγγλικά → Ιταλικά - file

προφορά
s. lima, limetta; incartamento; scheda; cartellina; colonna; linea; (inform.) file, cartella, archivio, schedario
v. archiviare, mettere in archivio; schedare; (Giorn) trasmettere per telegrafo; (Dir) presentare; passare agli atti; depositare

Αγγλικά → Πολωνικά - file

προφορά
n. pilnik, spryciarz, klasyfikator, kartoteka, archiwum, rejestr, rząd, korowód
v. piłować pilnikiem, cyzelować, gładzić, zaszlifować, defilować, przedefilować, ćwiczyć, rejestr: wciągać do rejestru, podanie: wnieść podanie

Αγγλικά → Πορτογαλικά - file

προφορά
s. pasta; arquivo (informática); arquivo, fichário; lima, lixa, grosa; fila
v. arquivar; limpar; registrar; andar na fila; classificar; polir; limpar

Αγγλικά → Ρουμανικά - file

προφορά
n. pilă, pilire, şlefuire, persoană isteaţă, fişier, cartotecă, arhivă, teanc de hârtii păstrate la dosar, biblioraft, colecţie de ziare, dosar, document, rând, şir, flanc
v. pili, şlefui, cizela {lit.}, pune la dosar, depune la arhivă, prezenta, clasa, merge în rând

Αγγλικά → Ρωσικά - file

προφορά
с. напильник, пилочка; отделка, полировка; ловкач; скоросшиватель, регистратор для бумаг, регистратор, подшитые бумаги, подшивка, дело, досье, картотека, файл; ряд, шеренга, колонна, очередь, хвост; вертикаль; компьютерная информация сгуппированная и сохраненная под одним именем (файл) [комп.]
г. регистрировать и хранить в каком-либо определенном порядке, подшивать; пилить, шлифовать; отделывать, хранить, подшивать к делу, сдавать в архив

Αγγλικά → Ισπανικά - file

προφορά
s. archivo, carpeta, carpeta de documentos, expediente, legajo; fichero (inform.); fila, hila, hilera
v. archivar, encasillar, engavetar, fichar, indexar, legajar; limar

Αγγλικά → Τουρκικά - file

προφορά
f. dosyalamak, kayda geçirmek, sıra ile yürümek, eğelemek, törpülemek, pürüzlerini gidermek
i. dosya, klasör, sıra, eğe, törpü

Αγγλικά → Ουκρανικά - file

προφορά
n. напилок, пилочка, швидкозшивач, документ: підшиті документи, ряд, шеренга, досьє, напильник, низка, папка, справа
v. пиляти, шліфувати, пилити, підпиляти, підшивати
a. картотечний

Γαλλικά → Αγγλικά - file

προφορά
(f) n. row, queue, lane; string, line up; ladder, train

Γερμανικά → Αγγλικά - file

προφορά
n. dossier, collection of documents on a subject; collection of computer data which is stored under one filename (Computers); file folder; tool for smoothing surfaces; line, queue

Ιταλικά → Αγγλικά - file

προφορά
n. file, dossier, collection of computer data which is stored under one filename (Computers)

Ρουμανικά → Αγγλικά - file

n. fillet, loin, sirloin

Τουρκικά → Αγγλικά - file

προφορά
n. dossier, collection of documents on a subject; collection of computer data which is stored under one filename (Computers); file folder; tool for smoothing surfaces; line, queue
v. arrange papers methodically for preservation and reference; formally submit; walk in a line, march in line; sharpen, smooth with a file
n. row, queue, lane; string, line up; ladder, train

Ολλανδικά → Αγγλικά - file

προφορά
n. traffic jam, queue

Αγγλικά → Ολλανδικά - file

προφορά
zn. bestand, map, dossier, informatieverzameling (in computers); map, verzamelmap; kaartenbak; vijl; (in computers) een verzameling georganiseerde records met gegevens en programmatuur
ww. achter elkaar lopen; vijlen, bijvijlen; opslaan, in een archief bijzetten, invoegen, registreren; indienen; inzenden

Γαλλικά → Γερμανικά - file

προφορά
n. kolonne, schlange, reihe, reihenfolge, tour

Γαλλικά → Ιταλικά - file

προφορά
1. (gens) coda (f); fila (f)
2. (automobiles) fila (f); coda (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - file

προφορά
1. (gens) fila (f)
2. (automobiles) fila (f)

Γαλλικά → Ρωσικά - file

προφορά
n. линия (f), ряд (f), очередь (f), ярус (f), ручей (тех.) (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - file

προφορά
1. (gens) cola (f); fila (f)
2. (automobiles) fila (f); cola (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - file

προφορά
[la] sıra, dizi

Τουρκικά → Γαλλικά - file

προφορά
[la] sıra, dizi

Τουρκικά → Γερμανικά - file

προφορά
n. Filet, Netz

Τουρκικά → Ρωσικά - file

προφορά
n. сетка (F), авоська (F), филе (N)

Ολλανδικά → Γαλλικά - file

προφορά
1. (verkeer) bouchon (m); embouteillage (m)
2. (auto's) file (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - file

προφορά
1. (gens) rij (m/f); rits (m/f)
2. (automobiles) rij (m/f); file (m/f)

Αγγλικά → Αραβικά - file

προφορά
‏إضبارة، ملف، طابور، مجموعة مصنفة، شخص ماكر‏
‏ضبر، نقح، هذب، لوث، أرسل مادة للنشر، ترشح للإنتخابات، سير‏

Αγγλικά → Κινεζικά - file

προφορά
(名) 文件, 档案, 一个主题的档案收集; 存储在一个文件名里的电脑数据收集 (计算机用语); 文件夹; 使表面光滑的工具; 纵列, 队列
(动) 锉; 把...锉光; 把...锉平; 用锉刀锉; 把...归档; 提起; 提出; 用电话, 电报发送

Αγγλικά → Κινεζικά - file

προφορά
(名) 銼刀#文件夾, 公文箱; 檔案, 卷宗, 案卷; 訂存的文件; 縱列
(動) 銼; 把...銼光; 把...銼平; 用銼刀銼; 把...歸檔; 提起; 提出; 用電話, 電報發送

Αγγλικά → Χίντι - file

προφορά
n. रेती, नत्थी, लिखित पत्र, श्रेणी, श्रेणि, पंक्ति, फ़ाइल
v. चिकनाना, उन्नति करना, दाखिल करना, पेश करना, पंक्ति में चलना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - file

προφορά
(名) とじ込み帳, 書類整理箱, ファイル; とじ込み; やすり; 縦列; (コンピュータ)ファイル
(動) ファイルする, とじ込む; 提出する; 提起する; 縦隊で進む

Αγγλικά → Κορεατικά - file

προφορά
명. 서류철, 철, 파일, 열, 오, 세로줄, 줄, 빈틈없는 사람
동. 철하다; 제기하다; 열을 지어 행진하다; 줄지어 나아가다; 줄줄로 자르다, 줄로 깍다

Αγγλικά → Βιετναμικά - file

προφορά
n. cái giũa, tờ bìa, tập giấy, hồ sơ, báo sưu tập, văn thư, hộc tủ, ngăn cất hồ sơ, hàng dãy
v. để, thu xếp, sắp đặt, đệ trình, đi thành hàng dọc

Γερμανικά → Κινεζικά - file

προφορά
[das]pl.Files 档案。文件。


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: filing
Present: file (3.person: files)
Past: filed
Future: will file
Present conditional: would file
Present Perfect: have filed (3.person: has filed)
Past Perfect: had filed
Future Perfect: will have filed
Past conditional: would have filed
© dictionarist.com