Ιταλικά → Αγγλικά - evidentemente

προφορά
adv. evidently, apparently, clearly

Πορτογαλικά → Αγγλικά - evidentemente

προφορά
adv. obviously, evidently; apparently, glaringly; clear, sure

Ισπανικά → Αγγλικά - evidentemente

προφορά
adv. evidently, obviously, apparently; palpably

Ιταλικά → Γαλλικά - evidentemente

προφορά
(certezza) apparemment; manifestement; visiblement; clairement

Ιταλικά → Γερμανικά - evidentemente

προφορά
adv. unverkennbar, klugerweise, offenbar, offensichtlich, anschaulich, klar, deutlich, anscheinend, augenscheinlich

Πορτογαλικά → Γαλλικά - evidentemente

προφορά
(certeza) manifestement; de toute évidence; sans aucun doute

Ισπανικά → Γαλλικά - evidentemente

προφορά
(certeza) manifestement; de toute évidence; sans aucun doute

Ισπανικά → Γερμανικά - evidentemente

προφορά
adv. offensichtlich, offenbar

Ισπανικά → Ρωσικά - evidentemente

προφορά
adv. очевидно

Ισπανικά → Κορεατικά - evidentemente

προφορά
adv. 아마, 필경


© dictionarist.com