Ιταλικά → Αγγλικά - evento

προφορά
n. event, occurrence

Πορτογαλικά → Αγγλικά - evento

προφορά
(m) n. event, happening

Ισπανικά → Αγγλικά - evento

προφορά
n. event, occurrence, happening; competition, contest

Ιταλικά → Γαλλικά - evento

προφορά
1. (generale) événement (m); fait (m); incident (m); événement (m); circonstance (f)
2. (avvenimento) affaire (f); événement (m)

Ιταλικά → Γερμανικά - evento

προφορά
n. begebenheit, vorfall, fall, anlass, vorkommnis, ereignis

Πορτογαλικά → Γαλλικά - evento

προφορά
1. (geral) événement (m); fait (m)
2. (acontecimento) affaire (f); événement (m)

Ισπανικά → Γαλλικά - evento

προφορά
(hecho) événement (m); circonstance (f)

Ισπανικά → Γερμανικά - evento

προφορά
n. ereignis, begebenheit, geschehnis

Ισπανικά → Ρωσικά - evento

προφορά
n. событие

Ισπανικά → Κορεατικά - evento

προφορά
n. 사건


dictionary extension
© dictionarist.com