Ισπανικά → Αγγλικά - equivocadamente

προφορά
adv. wrong, mistakenly; misguidedly

Πορτογαλικά → Γαλλικά - equivocadamente

προφορά
1. (geral) par erreur
2. (erroneamente) erronément; faussement

Ισπανικά → Γαλλικά - equivocadamente

προφορά
1. (general) par erreur
2. (erróneamente) erronément; faussement

Ισπανικά → Γερμανικά - equivocadamente

προφορά
adv. irrtümlich, irrigerweise, versehentlich

Ισπανικά → Κορεατικά - equivocadamente

προφορά
adv. 틀려서, 잘못하여


© dictionarist.com