Ιταλικά → Αγγλικά - duro

προφορά
adv. hard, strenuously

Πορτογαλικά → Αγγλικά - duro

προφορά
adj. iron; hard boiled, rough; adamant; callous; crusty, flinty; gruelling, gruff, hard; heartless, severe; jarring; shrewd; sinewy, solid, tough; unfeeling, unkind; unrelenting, unyielding

Ισπανικά → Αγγλικά - duro

προφορά
[duro] adv. hardly, rough; hardily; hard (Latin America)

Ιταλικά → Γαλλικά - duro

προφορά
1. (generale) difficile; dur 2. (meccanismo) réfractaire; rebelle 3. (disciplina) sévère; strict; rigoureux
4. (condizioni di vita) rude; dur; difficile 5. (circostanze) dur 6. (sforzo) ardu; pénible; lourd; épuisant; dur; laborieux
7. (critica) accablant; implacable; impitoyable; rigoureux; sans merci 8. (punizione) sévère; rigoureux; dur; draconien; carabiné {informal}

Ιταλικά → Γερμανικά - duro

προφορά
adj. hart, schwer, schwierig, schwartig, steinern, marmorn, schmerzlich, schroff, barsch, streng, hartnäckig, starr, starrköpfig, fest, zäh, steif, harsch, sauer, unsanft, schlecht, unbarmherzig, rüde, lieblos, graniten, hartherzig, unnachgiebig
adv. rücksichtlos

Πορτογαλικά → Γαλλικά - duro

προφορά
1. (condições de vida) rude; dur; difficile 2. (pão) rassis 3. (rígido) à toute épreuve; rigide; inflexible
4. (circunstâncias) dur 5. (julgamento) acerbe; mordant 6. (olhada) sévère
7. (esforço) ardu; pénible; lourd; épuisant; dur; laborieux 8. (competição) serré; acharné

Ισπανικά → Γαλλικά - duro

προφορά
1. (tormenta) violent 2. (condiciones de vida) rude; dur; difficile 3. (huevo) dur
4. (pan) rassis 5. (esfuerzo) pénible; difficile 6. (competencia) serré; acharné
7. (agua) dur; calcaire 8. (palabras) cru; grossier; indécent; vulgaire

Ισπανικά → Γερμανικά - duro

προφορά
n. fünfpesetenstück
a. hart, fest, zäh, widerstandsfähig, schwierig, schwer, mühsam, mühselig, sauer, streng, hartherzig, unbarmherzig, gefühllos, trocken, rau, harsch, schroff, barsch, derb, hartgekocht, hartnäckig, eigensinnig, geizig, schlecht, schlimm, kräftig, tüchtig

Ισπανικά → Ρωσικά - duro

προφορά
adj. твердый, трудный, суровый, несвежий, черствый

Ισπανικά → Κορεατικά - duro

προφορά
adj. 딱딱한, 거친, 굳어진
adv. 단단하게
© dictionarist.com