Αγγλικά → Ελληνικά - division

προφορά
ουσ. διαίρεση, μοίρασια, διχασμός, συνομοταξία, τμήμα, μεταρχία, μεραρχία

Αγγλικά → Αγγλικά - division

προφορά
n. act of separating into parts, partitioning; basic mathematical operation in which one number is divided by another; department, faculty; group of soldiers that form a distinct tactical unit within a squadron; league, ranking, level according to difficulty
n. division, partitioning; basic mathematical operation in which one number is divided by another; group of soldiers that form a distinct tactical unit within a squadron
n. division, sharing out, partition; split, league; divide, cleavage

Αγγλικά → Γαλλικά - division

προφορά
n. division; séparation; département

Αγγλικά → Γερμανικά - division

προφορά
n. Division, Teilung; Abteilung

Αγγλικά → Ινδονησιακά - division

προφορά
n. pembagian, bagian, pembelahan, divisi, sibak

Αγγλικά → Ιταλικά - division

προφορά
s. divisione; distribuzione, ripartizione; parete divisoria, tramezzo; linea di divisione; graduazione; discordia; (parlam.) votazione per divisione; (ammin.) settore amministrativo; (comm.) servizio

Αγγλικά → Πολωνικά - division

προφορά
n. dzielenie, podział, podzielenie, rozdział, rozbicie, rozłam, dział, komórka, sekcja, kategoria, klasa, grupa, agenda, wydział, dywizja, artykułowanie, odcinek, podziałka, skala, przegroda, przegrodzenie, rozbicie się, rozkładanie się, argument

Αγγλικά → Πορτογαλικά - division

προφορά
s. divisão; distribuição; liga, classe, nível; compartimento, seção; discórdia

Αγγλικά → Ρουμανικά - division

προφορά
n. împărţeală, împărţire, divizare, distribuire, repartizare, repartiţie, despărţire, separare, sciziune, diviziune, divizie, graniţă, limită, dezacord, părere: păreri opuse, compartiment, despărţitură, circumscripţie, vot, clasă

Αγγλικά → Ρωσικά - division

προφορά
с. деление, расхождение во взглядах, разногласие; разделение голосов во время голосования; классификация; отдел, раздел; перегородка, барьер, межа, граница; дивизия, часть

Αγγλικά → Ισπανικά - division

προφορά
s. división, distribución, repartición; escisión, cisma, desmembración, desmembramiento, fisión, ruptura; sección, sector; sucursal, rama, subsidiaria; separación

Αγγλικά → Τουρκικά - division

προφορά
i. bölme, ayırma, ikiye ayrılma, dağıtım, bölünme; bölge, bölüm; anlaşmazlık, uyuşmazlık; küme [fut.]; siklet (boks)

Αγγλικά → Ουκρανικά - division

προφορά
n. поділ, розподіл, поділка, ділення, розбіжність, голосування, класифікація, ділянка, обділення, розділ

Γαλλικά → Αγγλικά - division

προφορά
(f) n. division, sharing out, partition; split, league; divide, cleavage

Γερμανικά → Αγγλικά - division

προφορά
n. act of separating into parts, partitioning; basic mathematical operation in which one number is divided by another; department, faculty; group of soldiers that form a distinct tactical unit within a squadron; league, ranking, level according to difficulty

Αγγλικά → Ολλανδικά - division

προφορά
zn. (ver)deling, afdeling; divisie; verdeeldheid; stemming

Γαλλικά → Γερμανικά - division

προφορά
n. gliederung, verteilung, aufteilung, unterteilung, teilung, spaltung, uneinigkeit, division, spielklasse, abteilung, liga, strich, divis, teil, dividieren, teilen, unstimmigkeit: unstimmigkeiten

Γαλλικά → Ιταλικά - division

προφορά
1. (général) divisione (f) 2. (pays) scissione (f); divisione (f)
3. (action) ripartizione (f); divisione (f) 4. (mathématiques) divisione (f)
5. (compagnie) filiale (f); succursale (f) 6. (militaire) divisione (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - division

προφορά
1. (général) divisão (f) 2. (pays) divisão (f); separação (f)
3. (action) divisão (f) 4. (mathématiques) divisão (f)
5. (compagnie) ramo (m); divisão (f); sucursal (f) 6. (militaire) divisão (f)

Γαλλικά → Ρωσικά - division

προφορά
n. деление (f), разделение (f), раздел (f), дивизия (f), отделение (f), раскалывание (f), трещина (f), щель (f), разногласие (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - division

προφορά
1. (général) división (f) 2. (pays) partición (f); división (f)
3. (action) división (f) 4. (mathématiques) división (f)
5. (compagnie) sucursal (f); división (f) 6. (militaire) división (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - division

προφορά
[la] bölme; bölüm, kol; bölünme; parça; tümen; ayrılık, anlaşmazlık

Γερμανικά → Γαλλικά - division

προφορά
n. division (f)

Γερμανικά → Ιταλικά - division

προφορά
n. divisione (f)

Γερμανικά → Ρωσικά - division

προφορά
n. дивизия (f), деление (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - division

προφορά
n. división (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - division

προφορά
i. bölme (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - division

προφορά
1. (général) afdeling (f); sectie (f) 2. (pays) verdeling (f); indeling (f); scheiding (f)
3. (action) verdeling (f) 4. (mathématiques) deling (f)
5. (compagnie) filiaal (n); tak (m) 6. (militaire) afdeling (f); divisie (f)

Γερμανικά → Ολλανδικά - division

προφορά
divisie

Αγγλικά → Αραβικά - division

προφορά
‏تقسيم، خلاف، قسمة، إنقسام، شعبة، كتيبة، فرع شعبة، توزيع، مجموعة سفن بحرية، مقاطعة، القسم، فئة، نزاع، إنفصال، فصل، مقطع، قسم، فرز، قطعة، حاجز‏

Αγγλικά → Κινεζικά - division

προφορά
(名) 区分, 分开, 除法; 部门

Αγγλικά → Κινεζικά - division

προφορά
(名) 區分, 分開, 除法; 部門

Αγγλικά → Χίντι - division

προφορά
n. विभाजन, विभाग, भाग, विभक्ति, विभक्त करना, विभाजन करना, अलगाव, बंटवारा, मतभेद, डिवीजन

Αγγλικά → Ιαπωνικά - division

προφορά
(名) 分割; 分配; 部分; 仕切り; 部門

Αγγλικά → Κορεατικά - division

προφορά
명. 분할, 분배; 나누기, 나눗셈; 부서, 과, 국; 사단; 난이도, 등급, 부류

Αγγλικά → Βιετναμικά - division

προφορά
n. chia ra, chia rẻ, phân ly, phân công, chia ra từng khu, chia ra từng bộ, bỏ phiếu, mục, tầng

Γερμανικά → Κινεζικά - division

προφορά
[die]除。除以。除法。除数。


dictionary extension
© dictionarist.com