Αγγλικά → Ελληνικά - digest

προφορά
ουσ. επιτομή, περίληψη, σύνοψη
ρήμ. χωνεύω, συνοψίζω

Αγγλικά → Αγγλικά - digest

προφορά
n. summary, abstract; file containing all of the messages sent in a discussion group or in an Internet mailing list (Computers)
v. break down and absorb (food); be broken down and absorbed (food); consider, assimilate
n. digest, summary; file containing all of the messages sent in a discussion group or in an Internet mailing list (Computers)

Αγγλικά → Γαλλικά - digest

προφορά
n. sommaire, résumé; recueil de tous les messages passés dans un groupe de discussion ou une liste de multipostage sur le réseau (informatique - Internet)
v. digérer (les aliments); digérer, avaler, assimiler

Αγγλικά → Γερμανικά - digest

προφορά
n. Übersicht, Auswahl; (Comput) Übersicht aller Nachrichten die sich in einer Newsgroup befinden
v. verdauen; verdaut werden; verstehen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - digest

προφορά
n. intisari, inti, perpendekan, persingkatan
v. mencernakan, dicernakan, menyelami isi, mengunyah

Αγγλικά → Ιταλικά - digest

προφορά
s. riassunto; compendio; (inform.) raccolta, file di tutti i messaggi inoltrati ai gruppi di dibattito o agli elenchi di dibattito su Internet
v. digerire; (fig) assimilare, smaltire; (fig) sopportare, tollerare; condensare, riassumere, compendiare; classificare, ordinare, codificare

Αγγλικά → Πολωνικά - digest

προφορά
n. deklaracja, streszczenie, skrót
v. uporządkować, przetrawiać, strawić, trawić pokarm, przyswajać, uporządkowywać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - digest

προφορά
s. essência, sinopse; disco; (informática) compilador, arquivo de todas as mensagens que passaram por grupos de discussão ou listas do correio eletrônico na internet
v. digerir; apreender; compreender

Αγγλικά → Ρουμανικά - digest

προφορά
v. digera, mistui, asimila, clasifica, sistematiza, rezuma, digera: se digera, suporta
n. rezumat, publicaţie informativă

Αγγλικά → Ρωσικά - digest

προφορά
с. краткое изложение, резюме; справочник, сборник; краткий обзор периодической литературы, дайджест; краткий сборник решений суда; файл содержащий все сообщения дискуссионной группы или интернет-рассылки [комп.]
г. переваривать, усваивать; переносить, терпеть; приводить в систему, классифицировать; вываривать, выпаривать, настаивать; приготовлять компост

Αγγλικά → Ισπανικά - digest

προφορά
s. compendio, antología, compilación, digesto, extracto; (inform.) compendio, fichero de todos los avisos transferidos en un grupo de discusión del Internet
v. asimilar, digerir, metabolizar

Αγγλικά → Τουρκικά - digest

προφορά
f. sindirmek, hazmetmek, hazmolmak, sindirilmek; kavramak; katlanmak; parçalanmak
i. özet, derleme, seçme

Αγγλικά → Ουκρανικά - digest

προφορά
n. стислий виклад, резюме, довідник, збірник
v. перетравлювати, засвоювати, варити, переварювати

Γαλλικά → Αγγλικά - digest

προφορά
(m) n. digest, summary; file containing all of the messages sent in a discussion group or in an Internet mailing list (Computers)

Αγγλικά → Ολλανδικά - digest

προφορά
zn. essentie, verkorte versie; (in computers) verzameling; een bestand waarin alle boodschappen van een gespreksgroep of listserver worden samengevat
ww. verteren; verteerd worden; begrijpen

Γαλλικά → Γερμανικά - digest

προφορά
n. digest

Γερμανικά → Γαλλικά - digest

προφορά
n. digest (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - digest

προφορά
n. дайджест (m)

Αγγλικά → Αραβικά - digest

προφορά
‏موجز، ملخص أدبي، حصيلة الهضم، مجموعة قوانين‏
‏أمل، هضم، صنف، إستوعب، لخص، تحمل بصبر، تمثل عقليا‏

Αγγλικά → Κινεζικά - digest

προφορά
(名) 摘要, 总结; 文摘; 包含所有发送到讨论组或因特网邮件单信息的文件 (计算机用语)
(动) 消化; 融会贯通; 消化

Αγγλικά → Κινεζικά - digest

προφορά
(名) 摘要; 文摘
(動) 消化; 融會貫通; 消化

Αγγλικά → Χίντι - digest

προφορά
n. ख़ुलासा, संक्षेप, संकलन, सार, संग्रह
v. पचाना, हज़म करना, दिल में घर कर लेना, समझकर सीखना, सीख लेना, आत्मसात्‌ करना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - digest

προφορά
(動) 消化する(食物); 消化される(食物); 蒸解する; かみしめる; 熟考する; 要約する
(名) 要約, 摘要, あら筋; (コンピュータ)ダイジェスト, メーリングリストやニューズグループの投稿記事を集めたもの

Αγγλικά → Κορεατικά - digest

προφορά
명. 적요, 요람
동. 소화시키다; 음식을 소화하다; 이해하다, 숙고하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - digest

προφορά
n. bản tóm tắc, toát yếu, tập pháp lịnh, háp điển
v. phân hạng, phân loại, sắp đặt có thứ tự, tóm tắc, suy nghĩ kỷ càng, chín chắc, tiêu, tiêu hóa, nhịn nhục, hiểu, làm tiêu


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: digesting
Present: digest (3.person: digests)
Past: digested
Future: will digest
Present conditional: would digest
Present Perfect: have digested (3.person: has digested)
Past Perfect: had digested
Future Perfect: will have digested
Past conditional: would have digested
© dictionarist.com