Ιταλικά → Αγγλικά - devoto

προφορά
adj. religious, devotional, devout, godly, prayerful, pious, devoted; attached, staunch

Πορτογαλικά → Αγγλικά - devoto

προφορά
adj. ascetic, devotee, votary

Ισπανικά → Αγγλικά - devoto

προφορά
adj. pietistic, devout; devotional

Ιταλικά → Γαλλικά - devoto

προφορά
1. (religione) dévot; pieux
2. (comportamento) dévoué
3. (fedele) dévoué; attaché; fidèle

Ιταλικά → Γερμανικά - devoto

προφορά
adj. andächtig, treuergeben, fromm, ergeben, ergebungsvoll, wohlgeneigt, demütig, untertänig, gläubig, gottgefällig, religiös, treu

Πορτογαλικά → Γαλλικά - devoto

προφορά
1. (religião) dévot; pieux
2. (comportamento) dévoué
3. (fiel) dévoué; attaché; fidèle 4. (admiração - homem) fervent (m); passionné (m); fanatique (m); enthousiaste (m)

Ισπανικά → Γαλλικά - devoto

προφορά
1. (religión) dévot; pieux
2. (comportamiento) dévoué
3. (admiración - hombre) fervent (m); passionné (m); fanatique (m); enthousiaste (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - devoto

προφορά
n. andächtiger, verehrer, anhänger
a. andachts-, andächtig, andachtsvoll, fromm, ergeben, untertänig, devot, treu, anhänglich, hingebend, pietätvoll, gottselig, religiös

Ισπανικά → Ρωσικά - devoto

προφορά
n. поклонник,
adj. набожный, преданный

Ισπανικά → Κορεατικά - devoto

προφορά
n. 숭배자, 예배자
adj. 경건한, 성실한, 믿음이 깊은


dictionary extension
© dictionarist.com