Ισπανικά → Αγγλικά - destrucción

προφορά
n. destruction, obliteration; wreckage; havoc, devastation

Ισπανικά → Γαλλικά - destrucción

προφορά
1. (general) anéantissement (m); annihilation (f)
2. (daño) destruction (f)
3. (persona) destruction (f) 4. (demolición) démolition (f); destruction (f); anéantissement (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - destrucción

προφορά
n. zerstörung, zertrümmerung, abschuss, verheerung, vernichtung, vertilgung, untergang, verödung

Ισπανικά → Ρωσικά - destrucción

προφορά
n. разрушение, убийство

Ισπανικά → Κορεατικά - destrucción

προφορά
n. 파괴, 괴멸


dictionary extension
© dictionarist.com