Πορτογαλικά → Αγγλικά - destacado

προφορά
adv. staccato, detachedly, with distinct breaks between successive tones (Music)

Ισπανικά → Αγγλικά - destacado

προφορά
adj. outstanding, excellent; conspicuous, prominent, notable

Πορτογαλικά → Γαλλικά - destacado

προφορά
1. (casa) détaché
2. (importância) accentué; prononcé; fortement marqué
3. (música) staccato

Ισπανικά → Γαλλικά - destacado

προφορά
1. (casa) détaché
2. (importancia) accentué; prononcé; fortement marqué
3. (llamativo) visible; manifeste; apparent; évident

Ισπανικά → Γερμανικά - destacado

προφορά
a. führend, hervorragend, abstehend, profiliert, markant

Ισπανικά → Ρωσικά - destacado

προφορά
adj. выдающийся, отдельно стоящий

Ισπανικά → Κορεατικά - destacado

προφορά
adj. 두드러진, 우수한


dictionary extension
© dictionarist.com