Ισπανικά → Αγγλικά - deslizarse

προφορά
v. wriggle, slither; glide; slide, slip

Ισπανικά → Γαλλικά - deslizarse

προφορά
1. (entrar) s'avancer en rampant dans; s'avancer en se tortillant dans
2. (serpiente) ramper; avancer en ondulant
3. (movimiento) glisser; avancer en se tortillant; avancer en rampant

Ισπανικά → Γερμανικά - deslizarse

προφορά
v. gleiten, entgleiten, hingleiten, schleichen, schlüpfen, entschlüpfen, durchschlüpfen, herausschlüpfen, unterlaufen, rutschen, herunterrutschen, rutschpartie machen, kriechen, danebenbenehmen: sich danebenbenehmen, entgleisen

Ισπανικά → Ρωσικά - deslizarse

προφορά
v. ускользать, оплошать, забираться

Ισπανικά → Κορεατικά - deslizarse

προφορά
v. 미끄러지다


© dictionarist.com