Πορτογαλικά → Αγγλικά - depósito

προφορά
(m) n. deposit, depository, deposition; bailment, handsel, hansel; sediment; depot, lodging, outhouse, storehouse, warehouse; magazine, garner; reservoir, tank; font

Ισπανικά → Αγγλικά - depósito

προφορά
n. deposit, down payment, escrow, store, dedot

Πορτογαλικά → Γαλλικά - depósito

προφορά
1. (mercadorias) dépôt (m); entrepôt (m); magasin (m); espace de rangement; réserve (f); remise (f); resserre (f) 2. (recipiente) réservoir (m) 3. (atividade bancária) dépôt (m)
4. (geologia) dépôt (m); alluvions (fp); limon (m) 5. (construção) dépôt (m); entrepôt (m) 6. (comércio) magasin (m); réserve (f); dépôt (m); entrepôt (m)
7. (sedimento) résidu (m); lie (f); fond (m); dépôt (m); sédiment (m)

Ισπανικά → Γαλλικά - depósito

προφορά
1. (mercancías) dépôt (m); entrepôt (m); magasin (m); espace de rangement; réserve (f); remise (f); resserre (f) 2. (recipiente) réservoir (m); réservoir à eau; réservoir de chasse d'eau; citerne (f) 3. (banca) dépôt (m)
4. (casa) débarras (m); cabinet de débarras 5. (geología) dépôt (m) 6. (edificio) dépôt (m); entrepôt (m)
7. (dinero) acompte (m) 8. (comercio) magasin (m); réserve (f); dépôt (m); entrepôt (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - depósito

προφορά
n. depot, lager, ablage, niederlage, magazin, speicher, lagerhaus, vorratslager, sammellager, lagerraum, vorratsraum, aufbewahrungsort, behälter, stapel, lagerplatz, stapelplatz, reservoir, bassin, behältnis, sammelbecken, tank, bunker, lagerstätte, lage

Ισπανικά → Ρωσικά - depósito

προφορά
n. склад, запас

Ισπανικά → Κορεατικά - depósito

προφορά
n. 부착물, 창고


dictionary extension
© dictionarist.com