Γαλλικά → Αγγλικά - désaccord

προφορά
(m) n. discord, disagreement, discrepancy, disaccord, discordance, disharmony, dissidence, division, variance, friction, odds

Γαλλικά → Γερμανικά - désaccord

προφορά
n. uneinigkeit, missklang, missverständnis

Γαλλικά → Ιταλικά - désaccord

προφορά
1. (général) disarmonia (f)
2. (comparaison) discrepanza (f); diversità {invariable}
3. (opinion) disaccordo (m); differenza (f); dissapore (m); dissidenza (f) 4. (dissension) dissenso (m); discordia (f); conflitto (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - désaccord

προφορά
1. (général) desarmonia (f)
2. (comparaison) divergência (f); discrepância (f)
3. (opinion) desacordo (m); divergência (f); dissidência (f) 4. (dissension) contenda (f); discórdia (f); conflito (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - désaccord

προφορά
n. несогласие (m), разногласие (m), расхождение (m), нелады (m), разлад (m), несоответствие (m), отклонение от типа (m), противоречие (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - désaccord

προφορά
1. (général) disonancia (f)
2. (comparaison) desacuerdo (m); discrepancia (f)
3. (opinion) desacuerdo (m); disensión (f); disidencia (f); desconformidad (f) 4. (dissension) disensión (f); desacuerdo (m); altercado (m); conflicto (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - désaccord

προφορά
[le] (ses) uyumsuzluk, düzensizlik, akortsuzluk; anlaşılmazlık, geçimsizlik

Γαλλικά → Ολλανδικά - désaccord

προφορά
1. (général) disharmonie (f)
2. (comparaison) verschil (n); afwijking (f); discrepantie (f)
3. (opinion) onenigheid (f); meningsverschil (n) 4. (dissension) meningsverschil (n); onenigheid (f); geschil (n)


dictionary extension
© dictionarist.com