Γαλλικά → Αγγλικά - début

προφορά
(m) n. beginning, start, opening, first, debut, outbreak, inception, onset, outset

Γαλλικά → Γερμανικά - début

προφορά
n. aufnahme, eröffnung, anfang, beginn, anbeginn, anbruch, antritt, anlauf, beginnende, debüt

Γαλλικά → Ιταλικά - début

προφορά
1. (général) debutto (m); inizio (m) 2. (les premières indications) inizio (m)
3. (commencement) inaugurazione (f); inizio (m) 4. (événement) apertura (f)
5. (action) inizio (m); principio (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - début

προφορά
1. (général) estréia (f); começo (m); início (m) 2. (les premières indications) início (m); começo (m)
3. (commencement) inauguração (f) 4. (événement) abertura (f); início (m)
5. (action) começo (m); início (m); ponto de partida

Γαλλικά → Ρωσικά - début

προφορά
n. начало (m), зачин (m), дебют (m), первый: первое выступление (m), рывок (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - début

προφορά
1. (général) debut (m); inicio (m); comienzo (m) 2. (les premières indications) inicio (m); comienzo (m)
3. (commencement) inauguración (f) 4. (événement) apertura (f)
5. (action) comienzo (m); principio (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - début

προφορά
[le] (oyunda) ilk el; başlama, başlangıç, ilk adım

Γαλλικά → Ολλανδικά - début

προφορά
1. (général) debuut (n); begin (n); start (m); aanvang (m) 2. (les premières indications) begin (n); aanvang (m)
3. (commencement) inluiding (f) 4. (événement) opening (f)
5. (action) begin (n); aanvang (m); start (m)


dictionary extension
© dictionarist.com