Ιταλικά → Αγγλικά - conquista

προφορά
n. conquest, attainment, achievement, seizure

Πορτογαλικά → Αγγλικά - conquista

προφορά
(mf) n. conquest, acquisition, achievement

Ισπανικά → Αγγλικά - conquista

προφορά
n. conquest; capture, taking

Ιταλικά → Γαλλικά - conquista

προφορά
1. (generale) conquête (f)
2. (successo) accomplissement (m); réalisation (f)
3. (scienza) invention révolutionnaire; découverte capitale

Ιταλικά → Γερμανικά - conquista

προφορά
n. besiegung, eroberung, einnahme, gewinnung, errungenschaft, bezwingung

Πορτογαλικά → Γαλλικά - conquista

προφορά
1. (geral) réalisation (f); conquête (f)
2. (sucesso) accomplissement (m); réalisation (f)

Ισπανικά → Γαλλικά - conquista

προφορά
(general) conquête (f)

Ισπανικά → Γερμανικά - conquista

προφορά
n. eroberung, einnahme, errungenschaft, leistung, bewältigung, bezwingung

Ισπανικά → Ρωσικά - conquista

προφορά
n. завоевание, покорение

Ισπανικά → Κορεατικά - conquista

προφορά
n. 정복, 포획, 취득


dictionary extension
© dictionarist.com