Ισπανικά → Αγγλικά - conflicto

προφορά
n. conflict, struggle; dispute; trouble

Ισπανικά → Γαλλικά - conflicto

προφορά
1. (desacuerdo) conflit (m) 2. (opinión) accrochage (m); conflit (m); profond désaccord (m)
3. (idea) conflit (m) 4. (militar) conflit (m); accrochage (m); affrontement armé
5. (disensión) dissension (f); désaccord (m); conflit (m); discorde (f); discordance (f)

Ισπανικά → Γερμανικά - conflicto

προφορά
n. konflikt, kampf, streit, streitfall, widerstreit

Ισπανικά → Ρωσικά - conflicto

προφορά
n. столкновение, конфликт, затруднение

Ισπανικά → Κορεατικά - conflicto

προφορά
n. 투쟁, 충돌, 문제


dictionary extension
© dictionarist.com