Αγγλικά → Ελληνικά - click

προφορά
ουσ. κλικ, χτύπος, ελαφρός κρότος
ρήμ. ταιριάζω, κροτώ

Αγγλικά → Αγγλικά - click

προφορά
n. short snapping sound; act of quickly pressing and releasing the mouse button (Computers)
v. knock quickly, strike in a way that produces a short snapping sound; succeed (Slang); connect, make contact (Slang)
n. click, short snapping sound, act of quickly pressing and releasing the mouse button (Computers)

Αγγλικά → Γαλλικά - click

προφορά
n. claquement, clic (informatique); déclic, cliquetis, clappement (de langue)
v. cliqueter; claquer; cliquer (informatique), clapper (de la langue); réussir; avoir un déclic

Αγγλικά → Γερμανικά - click

προφορά
n. Klick (Computer), Klicken (beim Klicken auf die Maus drücken und sofort loslassen); Knacken; Knipsen; Schnipsen
v. klicken; knacken; anklicken; zuschnappen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - click

προφορά
n. bunyi ceklekan, ceklikan, bunyi klik, klik, jepret, jegleg, cetek, decak, bunyi kenyutan
v. membunyikan, berbunyi klik, berbunyi ceklekan, sesuai tepat, berhasil

Αγγλικά → Ιταλικά - click

προφορά
s. scatto; (tecn) dente d'arresto; (Fon) clic, click (informatica, cliccatura sul tasto del mouse); consonante avulsiva
v. scattare, fare uno scatto, fare un colpo secco; avere fortuna, raggiungere lo scopo, fare colpo; trovarsi bene insieme, andare d'accordo

Αγγλικά → Πολωνικά - click

προφορά
n. trzask, brzęczenie, brzęk, mlaśnięcie, zapadka, ściąganie
v. mlaskać, brzęczeć, zabrzęczeć, dopiąć swego, szczęście: mieć szczęście, podobać się sobie, awans: przyjąć awanse, zajść w ciążę, mlasnąć, brzęknąć

Αγγλικά → Πορτογαλικά - click

προφορά
s. clique, som seco produzido pelo choque de dois objetos ; (em computação) o ato de pressionar rapidamente o botão do mouse
v. clicar, pressionar um botão; produzir um ruído ou som seco ; conseguir

Αγγλικά → Ρουμανικά - click

προφορά
n. pocnet, ţăcănit, ciocnire, clichet {tehn.}, clic, lovire a potcoavelor
v. pocni, ţăcăni, păcăni, clănţăni, pârâi, plescăi, clămpăni, înţelege: se înţelege bine, iubi: se iubi, fi în acord

Αγγλικά → Ρωσικά - click

προφορά
с. щелчок, щелканье, щелкающий звук, трещотка; защелка, собачка [тех.], засечка; быстрое нажатие на кнопку мыши [комп.]
г. щелкать; иметь успех, ладить; отличаться слаженностью, отличаться четкостью; точно подходить, точно соответствовать

Αγγλικά → Ισπανικά - click

προφορά
s. chasquido, ruidito; clic (Comp.); (Comp.) presión rápida sobre el botón del ratón
v. hacer clic, chascar, chasquear

Αγγλικά → Τουρκικά - click

προφορά
f. tıkırdatmak, çıt etmek, tıkırdamak, şaklatmak; kapanıvermek; kanı kaynamak; hoşlanmak; başarmak; uyuşmak; anlamak, jetonu düşmek (Argo); mandallamak, şapırdatmak
i. tıkırtı, çıtırtı; şaklama; başarı; kastanyola (gemi)
ünl. çıt, tık

Αγγλικά → Ουκρανικά - click

προφορά
n. клацання, защіпка, заскочка, тріскачка, сіпання гачком
v. клацати, цокати, цмокати, користуватися успіхом, ладити, хапати, зачати

Ιταλικά → Αγγλικά - click

προφορά
n. click, short snapping sound, act of quickly pressing and releasing the mouse button (Computers)

Ολλανδικά → Αγγλικά - click

προφορά
n. act of quickly pressing and releasing the mouse button (Computers)

Αγγλικά → Ολλανδικά - click

προφορά
zn. tik, klik (ook op de computer), een muis klik (op computers)
ww. kloppen; slagen

Ιταλικά → Γαλλικά - click

προφορά
(suono) déclic (m); claquement (m)

Αγγλικά → Αραβικά - click

προφορά
‏قرقعة، طقطقة، سقاطة، ملائم‏
‏تصادق بسرعة، طقطق، تلائم، عمل بفاعلية، نجح، ضرب شيئا‏

Αγγλικά → Κινεζικά - click

προφορά
(名) 卡嗒声, 喀嚓声; 棘爪; 吸气音
(动) 发出卡嗒声; 一见如故, 一拍即合; 恰好吻合; 进行顺利; 使发拍答声

Αγγλικά → Κινεζικά - click

προφορά
(名) 卡嗒聲, 喀嚓聲; 棘爪; 吸氣音
(動) 發出卡嗒聲; 一見如故, 一拍即合; 恰好吻合; 進行順利; 使發拍答聲

Αγγλικά → Χίντι - click

προφορά
n. चटकारना
v. उंगली से टपटपाना, चटकारना, चटकाना, चुटकी बजाना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - click

προφορά
(動) クリックする; カチッと鳴らす; うまく運ぶ(俗語); つなぐ(俗語)
(名) カチッという音; (コンピュータ) クリック, マウスを素早く押してはなすこと

Αγγλικά → Κορεατικά - click

προφορά
명. 딸깍 하는 소리, 찰깍 하는 소리, 흡기음, 제동자
동. 똑똑 소리를 내게 두드리다, 빠르게 똑똑 두드리다; 성공하다, 히트치다(속어); 연결하다, 의기 투합하다(속어)

Αγγλικά → Βιετναμικά - click

προφορά
n. tiếng cạch, tiếng lẻng xẻng, tiếng chắt lưởi, tiếng chép miệng, kêu lạch cạch, kêu tích tắc, đi đôi, may mắn
v. kêu lẻng xẻng, đạt mục đích, có mang, bị đánh đập, bị la mắng


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: clicking
Present: click (3.person: clicks)
Past: clicked
Future: will click
Present conditional: would click
Present Perfect: have clicked (3.person: has clicked)
Past Perfect: had clicked
Future Perfect: will have clicked
Past conditional: would have clicked
© dictionarist.com