Ισπανικά → Αγγλικά - chifladura

προφορά
n. hissing, hiss; whistle, craziness, insanity, madness; fad, craze; crazy scheme

Ισπανικά → Γαλλικά - chifladura

προφορά
1. (amor) engouement (m); toquade {informal}
2. (psiquiatría) folie (f); démence (f); insanité (f); aliénation mentale

Ισπανικά → Γερμανικά - chifladura

προφορά
n. grille, verdrehtheit, vernarrtheit, rappel, spinnerei, fimmel, marotte, schrulle, spleen, tick


© dictionarist.com