Ιταλικά → Αγγλικά - chiasso

προφορά
n. noise, uproar, clamour, clamor, blatancy, rumpus, splatterdash

Ιταλικά → Γαλλικά - chiasso

προφορά
1. (generale) tapage (m); vacarme (m)
2. (rumore) clameur (f); tapage (m)
3. (parole) tapage (m); vacarme (m); chahut (m) 4. (suono) vacarme (m)

Ιταλικά → Γερμανικά - chiasso

προφορά
n. lärm, krawall, spektakel, zank, krach, radau, spuk, lärmmacher, krakeel, lärmen, getobe, getöse, geschrei


© dictionarist.com