Ισπανικά → Αγγλικά - chascar

προφορά
v. click, knock quickly, strike in a way that produces a short snapping sound; crunch; munch

Ισπανικά → Γερμανικά - chascar

προφορά
v. krachen


Χρονοι ρηματων

Gerundio; Participio: -cando; -cado
Presente de indicativo: -co, -cas, -ca -camos, -cáis, -can
Pretérito imperfecto de indicativo: -caba, -cabas, -caba -cábamos, -cabais, -caban
Pretérito perfecto simple de indicativo: -qué, -caste, -có -camos, -casteis, -caron
Futuro de indicativo: -caré, -carás, -cará -caremos, -caréis, -carán
Condicional: -caría, -carías, -caría -caríamos, -caríais, -carían
Presente de su
© dictionarist.com