Ισπανικά → Αγγλικά - charrasca

προφορά
n. trailing sword, sabre, double-edged sword with a blunt tip (also saber); knife, tool with a thin sharp blade that is used for cutting, razor (Andes, Southern Cone, Mexico)

Ισπανικά → Γερμανικά - charrasca

προφορά
n. schleppsäbel, plempe


© dictionarist.com