Αγγλικά → Ελληνικά - charge

προφορά
ουσ. γόμωση, δαπάνη, έξοδα, επιβάρυνση, επίθεση, εποπτεία, έφοδος, κατηγορία, κηδεμονία, μήνυση, νομικό βάρος, υπευθυνότητα, φροντίδα, χρέωση
ρήμ. επιβαρύνω, επιφορτίζω, ζητώ, καταμαρτυρώ, κατηγορώ, φορτίζω, χρεώνω, εφορμώ

Αγγλικά → Αγγλικά - charge

προφορά
n. price; responsibility; cargo; explosive charge
v. entrust; order, command; accuse (i.e. of committing a crime); fill with energy, supply with power; fill; attack; rush forward; pay with credit; request payment
n. rank, position, standing, status

Αγγλικά → Γαλλικά - charge

προφορά
n. prix; responsabilité; chargement; charge (explosive); accusation
v. faire payer; charger (de faire), enjoindre; inculper,accuser; charger (une arme)

Αγγλικά → Γερμανικά - charge

προφορά
n. Anklage; Explosionsstoff
v. Geld verlangen; befehlen; laden

Αγγλικά → Ινδονησιακά - charge

προφορά
n. isi, cas, harga, ongkos, biaya, hutang, tuduhan, dakwa, dakwaan, tuntutan, kelah, perintah, komando, pimpinan, urusan, penguasaan, serangan, serbuan, tanggung jawab, beban, tugas
v. minta, mengisi, menyeterum, memberikan petunjuk-petunjuk, menugaskan, membebankan, meliputi, memerintahkan, menyuruh, membayar nanti, mengebon, menuduh, mengadukan, mendakwa, mendakwakan, memperdakwakan, menyerang

Αγγλικά → Ιταλικά - charge

προφορά
s. prezzo; addebito; spese; commissione (per servizi); responsabilità; carico; accusa, imputazione; carica esplosiva; cura, custodia, tutela
v. caricare; accusare, incolpare; incaricare, dare l'incarico a; fare l'allocuzione a; affidare; attaccare; far pagare, mettere a carico; chiedere, prendere; addebitare, mettere in conto

Αγγλικά → Πολωνικά - charge

προφορά
n. ładunek, zasyp, koszt, opłata, należność, obwinienie, oskarżenie, zarzut, skarga, szarża, atak, ciężar, obciążenie, nabój
v. ładować, naładować, powierzać, oskarżać, obwiniać, zarzucać, obciążyć kogoś kosztami, policzyć, liczyć, pobierać, atakować, zażądać, szarżować, pouczać, naładowywać, powierzyć, oskarżyć, zarzucić, pobrać

Αγγλικά → Πορτογαλικά - charge

προφορά
s. carga, fardo; acusação; débito
v. carregar; enfadar; ordenar; agredir; declarar; carregar (armas) dever (pagamento)

Αγγλικά → Ρουμανικά - charge

προφορά
n. învinovăţire, acuzare, acuzaţie, vină, şarjă {mil.}, atac, preţ, taxă, plată, cost, sarcină, grijă, încărcătură, responsabilitate, instrucţiune, poruncă {bis.}, păstrare, supraveghere, ocrotire, greutate, pastorală, turmă
v. încărca, şarja, cere, acuza, învinovăţi, învinui, încrimina, inculpa, pretinde, însărcina cu, comanda, răspunde de, conduce, îndemna, da în grijă, da instrucţiune, porunci {bis.}, pune pe socoteală

Αγγλικά → Ρωσικά - charge

προφορά
с. нагрузка, загрузка, заряд; шихта; калоша [тех.]; забота, попечение, надзор; хранение; обязанности, ответственность, предписание; поручение; требование, заключительная речь судьи к присяжным; послание епископа к пастве; обвинение
расходы, издержки, занесение на счет; налог, бремя; нападение, атака, сигнал к атаке
г. нагружать, загружать, обременять; заряжать; поручать, вверять, вменять в обязанность; предписывать, требовать; просить; обвинять; назначать цену; записывать в долг, записывать на счет; атаковать

Αγγλικά → Ισπανικά - charge

προφορά
s. cargo, acusación, denuncia, imputación, incriminación, inculpación; costo, precio; carga; custodia
v. cobrar, cargar, facturar; acusar, acriminar, culpar, imputar, incriminar, inculpar; ir a la carga; recargar, saturar, sobrecargar

Αγγλικά → Τουρκικά - charge

προφορά
f. yüklemek, doldurmak, itham etmek, şarj etmek, ödetmek, kredi kartından almak; sorumlu tutmak; uyarmak, tembihlemek, bilgi vermek, aydınlatmak, suçlamak, üzerine atmak, saldırmak, hücum etmek
i. yükleme, şarj etme, yük; doluluk miktarı, doz; ipotek, talep; masraf, ücret; görev, yükümlülük, sorumluluk, nezaret; hapis, gözaltı; emir, talimat; suçlama, iddia, hücum, saldırı

Αγγλικά → Ουκρανικά - charge

προφορά
n. навантаження, завантаження, піклування, турбота, догляд, зберігання, підопічний, паства, арештант, обов'язок: обов'язки, атака, заряд, доручення, жалоба, кошт, набій, настов, обвинувачення
v. навантажувати, завантажувати, обтяжувати, насичувати, наповнювати, просочювати, доручати, покладати відповідальність, наказувати, вимагати, пропонувати, винити, заряджати, ладувати, натирати, покладати, покласти

Γαλλικά → Αγγλικά - charge

προφορά
(f) n. charge; burden, load; responsibility

Γερμανικά → Αγγλικά - charge

προφορά
v. entrust; order, command; accuse (i.e. of committing a crime); fill with energy, supply with power; fill; attack; rush forward; pay with credit; request payment

Ολλανδικά → Αγγλικά - charge

προφορά
n. charge, assault

Αγγλικά → Ολλανδικά - charge

προφορά
zn. prijs; verantwoordelijkheid; lading; beschuldiging
ww. rekenen (ook bij een betaling); gebieden; beginnen; opladen (ook van geweer); declareren

Γαλλικά → Γερμανικά - charge

προφορά
n. last, beladung, ladung, belastung, bürde, handhabe, hypothek, ballast, anklagepunkt, amt, ladegut

Γαλλικά → Ιταλικά - charge

προφορά
1. (poids) carico (m)
2. (transport) carico (m)
3. (responsabilité) peso (m); fardello (m); onere (m); responsabilità (f); controllo (m); cura (f); custodia (f) 4. (politique) incarico (m); missione (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - charge

προφορά
1. (poids) carga (f)
2. (transport) carga (f); carregamento (m); bagagem (f)
3. (responsabilité) carga (f); fardo (m); cargo (m); controle (m); ônus (m); responsabilidade (f); cuidados (mp); encargo (m) 4. (politique) missão (f); encargo (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - charge

προφορά
n. тяжесть (f), груз (f), нагрузка (f), кладь (f), поклажа (f), ноша (f), обуза (f), бремя (f), обязанность (f), поручение (f), ответственность (f), пост (f), должн

Γαλλικά → Ισπανικά - charge

προφορά
1. (poids) carga (f)
2. (transport) carga (f)
3. (responsabilité) carga (f); peso (m); cargo (m); responsabilidad (f); obligación (f) 4. (politique) misión (f); encargo (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - charge

προφορά
[la] yük; yüküm, yükümlülük, mükellefiyet; görev; memuriyet; itham, suçlama; (silah) doldurma; saldırma; hücum borusu

Γερμανικά → Γαλλικά - charge

προφορά
n. grade (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - charge

προφορά
n. parte secondaria (f), carica (f), caricamento (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - charge

προφορά
n. должность (f), звание (f), чин (f), уполномоченный студенческой корпорации (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - charge

προφορά
n. grado (m), graduación (f), carga (f), cargo (m), papel secundario (m)

Γερμανικά → Τουρκικά - charge

προφορά
i. derece (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - charge

προφορά
1. (poids) belasting (f)
2. (transport) vracht (m/f); lading (f); last (m)
3. (responsabilité) last (m); druk (m); zorg (m/f); hoede (m/f); leiding (f); plicht (m/f) 4. (politique) opdracht (m/f)

Αγγλικά → Αραβικά - charge

προφορά
‏تهمة، منصب، شحنة، مسئولية، مهمة، واجب، عبء، رمز مميز لشعار، رعاية، الوديعة، أبرشية، أمر، وصية، توجيهات، تعليمات، ثمن، رسم، وديعة‏
‏شحن، إتهم، حمل، وضع حملا، لقم أو يحشو، أشبع، إنقض على، أثقل، إتخذه رمزا، هاجم، كلفه بأمر، أمر، وصى، سدد‏

Αγγλικά → Κινεζικά - charge

προφορά
(名) 指控, 冲锋, 费用; 电荷
(动) 索价; 课; 对...索费; 把...记入帐册, 赊购; 控诉, 使充满, 加罪于; 索价; 冲锋; 收费; 充电

Αγγλικά → Κινεζικά - charge

προφορά
(名) 指控, 衝鋒, 費用; 電荷
(動) 索價; 課; 對...索費; 把...記入帳冊, 賒購; 控訴, 使充滿, 加罪於; 索價; 衝鋒; 收費; 充電

Αγγλικά → Χίντι - charge

προφορά
n. चार्ज, प्रभार, बोझ लादना, बोझना, बोझ, भार, काम का विस्तार, परवा, चिंता, फ़िक्र, ज़िम्मा, उत्तरदायित्व, संरक्षण, धावा, आदेश, दोषारोपण, अभियोग, इल्ज़ाम, इलज़ाम, आवेश, लागत, दाम, मूल्य
v. आवेशित करना, दाम मांगना, दायित्व डालना, आदेश देना, दोष देना, ख़र्च मांगना, ख़र्च लगाना, दाम लगाना, धावा बोलना, दोषी ठहराना, दायी ठहराना, दायित्व सौंपना, काम सौंपना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - charge

προφορά
(動) 委ねる; 請求する; 非難する(犯罪など); 充電する; 満たす; 突撃する; 突進する; クレジットで払う; 支払請求する
(名) 請求額; 料金; 非難; とが; 告発; 責任; 管理; 充電; 刺激; 突撃

Αγγλικά → Κορεατικά - charge

προφορά
명. 비용, 요금; 책임, 담당; 짐
동. 맡기다, 위탁하다; 명령하다; 고소하다 ( 죄 따위를); 충전하다; 채우다; 공격하다; 돌진하다; 외상으로 달아놓다; 지불을 청구하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - charge

προφορά
n. vật gánh, phân lượng của vật gì, một lần numg, tiền phí tổn, thuế, nhiệm vụ, sự giữ gìn, vật giao người nào giữ, lời khuyến cáo, sự đột kích, việc nhà
v. nhét đầy, sạt bình ắc quy, giao cho, bắt gánh vát, đột kích, chở, mang, phí dụng


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: charging
Present: charge (3.person: charges)
Past: charged
Future: will charge
Present conditional: would charge
Present Perfect: have charged (3.person: has charged)
Past Perfect: had charged
Future Perfect: will have charged
Past conditional: would have charged
© dictionarist.com