Ιταλικά → Αγγλικά - categorico

προφορά
adj. categorical, unqualified, point blank

Ιταλικά → Γαλλικά - categorico

προφορά
1. (generale) catégorique
2. (risposta) formel; catégorique
3. (comportamento) entier

Ιταλικά → Γερμανικά - categorico

προφορά
adj. kategorial, kategorisch, entschieden


dictionary extension
© dictionarist.com