Αγγλικά → Ελληνικά - call

προφορά
ουσ. κραυγή, πρόσκληση, κλήση, συνδιάλεξη, φωνή, ζήτηση, επίσκεψη, αιτία
ρήμ. επισκέπτομαι, καλώ, αποκαλώ, ονομάζω, φωνάζω, τηλεφωνώ

Αγγλικά → Αγγλικά - call

προφορά
n. cry; telephone conversation; visit; ring; invitation; claim; need
v. shout; cry; invite; make a telephone call; visit
adj. referring to someone or something that can be called

Αγγλικά → Γαλλικά - call

προφορά
n. appel; cri; appel téléphonique; visite; sonnerie; convocation; coup de sifflet (Nautique); invitation; revendication; besoin; appel de fonds, demande d'argent
v. appeler; crier; héler (taxi); convoquer; téléphoner; faire une visite; passer, se rendre, se présenter
adj. appelé; mobilisé

Αγγλικά → Γερμανικά - call

προφορά
n. Ruf; Telefonanruf; Besuch; Einladung; Vorladung (Gericht)
v. anrufen, rufen; aufrufen; telefonieren; besuchen
adj. auf etwas oder jemanden bezogen der gerufen werden kann

Αγγλικά → Ινδονησιακά - call

προφορά
n. teriakan, teriak, seruan, bunyi kicauan, kunjungan, ziarah, panggilan
v. menyeru, berteriak, menyebut, menamai, menamakan, membahasakan, memanggil, mempersilakan, mendatangkan, menyerukan, mengadakan, memperapat, menelepon, menganggap, menghentikan, membangunkan, singgah, mampir, mengunjungi, menjelang, datang, mendatangi, mendapatkan, berjamu, menjemput
v. datang mengambil, membutuhkan, memerlukan, menghendaki, meminta, memintakan

Αγγλικά → Ιταλικά - call

προφορά
s. richiamo, chiamata, grido; invocazione, appello; breve visita; (Mar, Aer) scalo, fermata; telefonata, (fam) colpo di telefono; verso; convocazione, invito; (Dir) citazione; fascino, attrazione
v. chiamare; gridare, urlare; far venire; svegliare; telefonare a; annunziare, proclamare, indire; evocare, richiamare; dare il nome di; dare del; convocare; attirare; (fam) criticare, riprovare

Αγγλικά → Πολωνικά - call

προφορά
n. wołanie, krzyk, wabienie, pokrzyk, zawołanie, zew, przywołanie, nawoływanie, dopominanie, wezwanie, rozmowa telefoniczna, wizyta, odwiedziny, bytność, potrzeba, domaganie
v. wołać, zwać, przyzwać, dowołać, nawoływać, obwołać {przen.}, pokrzykiwać, zawołać, odezwać się, być, odwiedzać, zawijać, wymagać, domagać się, wezwać, przywołać, nazwać, zalicytować, licytować, odczytać, zarządzać, pociągać, wabić, telefonować, odmawiać, dopominać, nadpłynąć, kwoktać, odzywać się, odwiedzić, zawinąć, wzywać
v. przywoływać, odczytywać, zarządzić, pociągnąć, odmówić, nadpływać
a. Wywoławczy

Αγγλικά → Πορτογαλικά - call

προφορά
s. chamada; comunicação (por telefone); visita; convite; direito; obrigação
v. chamar; convidar; convocar; intimar; telefonar; visitar

Αγγλικά → Ρουμανικά - call

προφορά
n. chemare, strigăt, apel, atracţie, invitaţie, sugestie, propunere, căutare, solicitare, convorbire telefonică, apel telefonic, somaţie, chemare sub arme, nevoie, necesitate, trebuinţă, cauză, motiv, mesaj, vizită scurtă, escală {mar.}
v. chema, striga, numi, spune, zice, denumi, supranumi, boteza, aduna, atrage, convoca, strânge, deştepta, trezi, scula, considera, socoti, telefona, suna, da un telefon, face apel la, vorbi urât despre, face o vizită scurtă, trece, ţipa, urla, mieuna, croncăni, necesita, mobiliza

Αγγλικά → Ρωσικά - call

προφορά
с. крик, голос, зов; сигнал, позывной; дудка, манок; перекличка, призыв, вызов; приглашение, соединение; телефонный звонок; влечение, призвание; требование, спрос; нужда, необходимость; объявление, предложение
г. звать, позвать, окликать; будить; называть, назвать, давать имя; созывать, зазывать; призывать; навещать, заходить; звонить по телефону; считать

Αγγλικά → Ισπανικά - call

προφορά
s. llamada, invitación, llamado, llamamiento; llamada telefónica, telefonazo; visita, visitación; llamado de pájaro, canto, reclamo
v. llamar, invitar, requerir; denominar, nombrar; telefonear a, llamar por teléfono; convocar, convocar a

Αγγλικά → Τουρκικά - call

προφορά
f. çağırmak, bağırmak, seslenmek, aramak (telefon); telefon etmek, telefonda konuşmak; davet etmek, çağrıda bulunmak; dava açmak; adlandırmak, lakap takmak; demek, söylemek, farzetmek, ziyaret etmek, uyandırmak
i. ses, çağırma, seslenme, çağrı, ötüş; ihtiyaç; ziyaret etme, davet, ziyaret, telefonda konuşma

Αγγλικά → Ουκρανικά - call

προφορά
n. крик, вигук, оклик, гукання, заклик, голос, виклик, виклик: телефонний виклик, розмова: телефонна розмова, відозва, візит, заволання, клич, позив, поклик, призов
v. кричати, закричати, гукати, називати, викликати, закликати, дзвонити, заволати, звати, кликати, найменувати, накликати, наректи, обзивати, окликати, поганяти, покликати

Αγγλικά → Ολλανδικά - call

προφορά
zn. roep; telefoontje; visite, bezoek; bel; uitnodiging; aanklacht; moeten
ww. roepen; schreeuwen; uitnodigen; telefoneren; bezoeken

Αγγλικά → Αραβικά - call

προφορά
‏مكالمة، زيارة، عيادة زيارة، صيحة، محاكاة لصوت، أداة لمحاكاة الصوت، صوت الطائر، أيقظ، دعوة، نداء، إستدعاء، طلب، ضرورة، مخابرة تليفونية، دعوة إلى شئ ما‏
‏نادى، صاح، صرخ، تطلب، إقتضى، تلفن، عرج، إستدعى، دعا، إجتذب الطريدة، إسترد، إسترجع، سحب، إستنجد، سأل، لقب‏

Αγγλικά → Κινεζικά - call

προφορά
(名) 通知; 传讯; 传唤
(动) 呼叫, 打电话, 召集; 叫喊, 呼叫; 顺便到..., 拜访; 打电话; 停靠

Αγγλικά → Κινεζικά - call

προφορά
(名) 通知; 傳訊; 傳喚
(動) 呼叫, 打電話, 召集; 叫喊, 呼叫; 順便到..., 拜訪; 打電話; 停靠

Αγγλικά → Χίντι - call

προφορά
n. पुकार, बुलावा, भेंट
v. पुकारना, टेलीफ़ोन में बोलना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - call

προφορά
(動) 呼ぶ; 呼び寄せる; 召喚する; 召集する; …と名付ける; 電話をかける, 電話する
(名) 呼び声; 鳴き声; 電話をかけること, 通話; 訪問; 電話; 停車; 招待; 需要
(形) 呼べる人や物に言及して

Αγγλικά → Κορεατικά - call

προφορά
명. 부르는 소리, 외치기;전화 통화; 짧은 방문; 신호소리; 초대; 요구
동. 소리지르다; 부르다; 초대하다; 전화통화 하다; 방문하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - call

προφορά
n. tiếng kêu la, tiếng kêu của chim, tiếng kèn, tiếng trống, triệu tập quân lính điểm danh, kêu gọi cổ phần, gọi, sự đi thăm, la
v. kêu, gọi đến
a. sự kêu, sự kêu tên, sự điểm danh, sự gọi vốn


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: calling
Present: call (3.person: calls)
Past: called
Future: will call
Present conditional: would call
Present Perfect: have called (3.person: has called)
Past Perfect: had called
Future Perfect: will have called
Past conditional: would have called
© dictionarist.com