Γαλλικά → Αγγλικά - bombarda

bombarded

Ιταλικά → Αγγλικά - bombarda

προφορά
n. mortar, cannon-like device which fires bombs at a high trajectory; bombard; two-mast sailing ship; (Music) bombardon

Πορτογαλικά → Αγγλικά - bombarda

προφορά
n. bombard, shell

Ρουμανικά → Αγγλικά - bombarda

v. bomb, shell, strafe, cannonade, bombard, besiege, beset, flood
v. blitz

Ισπανικά → Αγγλικά - bombarda

προφορά
n. bombard

Ιταλικά → Γερμανικά - bombarda

προφορά
n. pommer

Ισπανικά → Γερμανικά - bombarda

προφορά
n. bombarde, pommer

Τουρκικά → Ρωσικά - bombarda

n. бомбарда (F)


© dictionarist.com