Ολλανδικά → Αγγλικά - beperkt

προφορά
adj. limited, limitary, confined, restricted, qualified, paled

Ολλανδικά → Γαλλικά - beperkt

προφορά
(gelimiteerd) limité; restreint; réduit; borné


dictionary extension
© dictionarist.com