Αγγλικά → Ελληνικά - base

προφορά
ουσ. βάση, θεμέλιο, πέδιλο σιδηροτροχίας, βάση δύναμης αριθμού, χαμερπής
ρήμ. βασίζω, στηρίζω, εδράζω, τοποθετώ σε βάση

Αγγλικά → Αγγλικά - base

προφορά
n. foundation; bottom layer; principal element, fundamental part; fortified area, place from which actions are carried out (Military); one of the four points of the baseball diamond; substance which forms a salt when mixed with an acid (Chemistry)
v. establish, found; station, locate in a particular place (i.e. troops)
adj. low, nasty, despicable, ignoble

Αγγλικά → Γαλλικά - base

προφορά
n. base; fondation; fondement, soubassement; socle, pied, assise; élement principal; support; base militaire, zone fortifiée; base (d'opération, de ravitaillement) (Militaire); base, piquet servant à délimiter les courses au base-ball
v. établir, fonder, baser; être situé, localisé en un endroit précis
adj. bas, vil

Αγγλικά → Γερμανικά - base

προφορά
n. Basis, Grundlage; Sockel; Base (Chemie)
v. basieren, aufbauen auf, gründen
adj. gemein; minderwertig

Αγγλικά → Ινδονησιακά - base

προφορά
n. dasar, lunas, pantat, pokok, umbi, pangkalan, basis, landas, landasan, asas, alas, lapik, kaki, bidai, bas, asal kata
v. mendasarkan, menyandarkan, mempersendikan
a. pokok, pusat, dasar, jelek, hina, cendala, rendah

Αγγλικά → Ιταλικά - base

προφορά
s. base; piedistallo, zoccolo, piattaforma; linea di partenza; punto di partenza; (Fot) supporto; (Topogr) base di rilevamento
v. basare, fondare; (Mil) avere come base, essere di base
agg. base, di fondo

Αγγλικά → Πολωνικά - base

προφορά
n. grunt, baza, podkład, podnóże, podłoże, nasada, oparcie, podstawa, zasada {chem.}, obsadka u żarówki
v. opierać, ugruntować, zasadzać, opierać się, ugruntowywać, zasadzić
a. podkładowy, podły, nikczemny, nędzny, brzydki, niegodziwy, niski, nieszlachetny, fałszywy

Αγγλικά → Πορτογαλικά - base

προφορά
s. base; pedestal
v. basear; apoiar
adj. baixo, humilde; vil, ordinário

Αγγλικά → Ρουμανικά - base

προφορά
n. bază, temelie, fundament, piedestal, soclu, talpă, picior {geogr.}, temei, esenţă, rădăcină {lingv.}, picior {arhit.}
v. baza, pune bazele, întemeia, clădi, motiva
a. fundamental, bază: de bază, josnic, ticălos, spurcat, inferior, nelegitim, nemernic, comun, rând: de rând, vulgar, fals, ignobil, meschin, murdar

Αγγλικά → Ρωσικά - base

προφορά
с. основа, основание, базис, база, исходный пункт, опорный пункт; орудийная платформа; основание логарифма; фундамент, пьедестал, цоколь, подножие; подошва [геол.]; фацетная доска; колодка для клише; корень; ножка литеры; место старта, дом (в играх); бас
г. базировать, закладывать основание, основывать, размещать
прил. основной, базовый, корпусный; низкий, подлый, гнусный; окисляющийся, неблагородный, простой

Αγγλικά → Ισπανικά - base

προφορά
s. base, basa, basamento, cimiento, fundación, fundamentación, fundamento, pie; asentamiento, centro de operaciones
v. basar, asentar, cimentar, fundamentar, fundar
adj. bajo, acanallado, bajuno, granuja, perverso, rufián, ruin, soez, vil; de base

Αγγλικά → Τουρκικά - base

προφορά
f. dayandırmak, kurmak, tesis etmek
i. kaide, kök, temel, dayanak, esas, alt, altlık, taban, dip, üs, başlangıç sayısı; baz, saha kenarı, depart
s. alçak, adi, aşağılık, kalp, katışık, kaba, sahte

Αγγλικά → Ουκρανικά - base

προφορά
n. основа, підстава, базис, база, дно, основний момент, опорний пункт, фундамент, п'єдестал, цоколь, підвалини, штатив, підошва
v. засновувати, обгрунтовувати, закладати фундамент, базувати, розміщувати війська
a. низький, підлий, нижній, негучний, низькорослий, невисокий, фальшивий, неповноцінний, неблагородний, низькопробний, простонародний, грубий, зіпсований, основний, базовий, незаконний, примусовий, рабський, неякісний, ниций, нікчемний

Γαλλικά → Αγγλικά - base

προφορά
(f) n. base, basis; foundation; fundament

Γερμανικά → Αγγλικά - base

προφορά
n. foundation; bottom layer; principal element, fundamental part; fortified area, place from which actions are carried out (Military); one of the four points of the baseball diamond; substance which forms a salt when mixed with an acid (Chemistry)

Ιταλικά → Αγγλικά - base

προφορά
adj. base, standard, serving as a model, normal

Πορτογαλικά → Αγγλικά - base

προφορά
n. base, basis, foundation, grounding, oround

Ισπανικά → Αγγλικά - base

προφορά
n. base, mounting, footing, bedrock, substruction

Ολλανδικά → Αγγλικά - base

προφορά
n. bas e, basis

Αγγλικά → Ολλανδικά - base

προφορά
zn. basis; grondslag; grondvlak
ww. baseren
bn. laag, verachtelijk

Γαλλικά → Γερμανικά - base

προφορά
n. basis, base, grundform, grundlage, grundierung, grundierungscreme, grundlinie, grundfläche, lauge, boden, grundstock, ansatz, fuß, wortstamm, stamm, mal

Γαλλικά → Ιταλικά - base

προφορά
1. (général) base (f)
2. (principe) fondamento (m); base (f)
3. (bâtiment) base (f); basamento (m); fondamenta (fp); fondazione (f) 4. (chimie) base (f)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - base

προφορά
1. (général) base (f)
2. (principe) fundação (f); base (f); alicerce (m)
3. (bâtiment) alicerce (m); fundação (f); base (f) 4. (chimie) base (f)

Γαλλικά → Ρωσικά - base

προφορά
n. база (f), фундамент (f), основание (f), почва (f), базис (f), основной: основные принципы (f), причина (f), обоснование (f), основа (f), подошва (f), рама (тех.) (f), о

Γαλλικά → Ισπανικά - base

προφορά
1. (général) base (f)
2. (principe) fundamento (m); base (f)
3. (bâtiment) base (f); fundamento (m) 4. (chimie) base (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - base

προφορά
[la] taban, esas; ilke, temel; dayanak; üs;baz

Γερμανικά → Γαλλικά - base

προφορά
n. cousine (f), base (f)

Γερμανικά → Ιταλικά - base

προφορά
n. base {mat.} (f), cugina (f), donna pettegola (f), zia (f)

Γερμανικά → Ρωσικά - base

προφορά
n. кузина (f), двоюродная сестра (f), основание (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - base

προφορά
n. prima (f), base (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - base

προφορά
i. kuzin (f), teyze (f), temel (f), merkez (f), üs (f)

Ιταλικά → Γαλλικά - base

προφορά
1. (generale) base (f) 2. (principio) fondement (m); base (f); assises (fp)
3. (costruzione) base (f); fondation (f) 4. (chimica) base (f)
5. (militare) poste de commandement

Ιταλικά → Γερμανικά - base

προφορά
n. basis, grundlage, grundfläche, grundplatte, unterlage, wurzel, etappe, fuß, grundstock, boden, sockel, unterboden, untergrund, untersatz, fundament, substrat

Πορτογαλικά → Γαλλικά - base

προφορά
1. (geral) base (f); fondement (m) 2. (princípio) fondement (m); base (f); assises (fp) 3. (árvore) pied (m)
4. (montanha) pied (m) 5. (conhecimento) essentiel (m); essence (f) 6. (construção) base (f); fondation (f)
7. (química) base (f)

Ισπανικά → Γαλλικά - base

προφορά
1. (general) base (f); fondement (m); raison d'être; principe de base 2. (principio) fondement (m); base (f); assises (fp) 3. (conocimiento) essentiel (m); essence (f)
4. (importancia - mujer) pivot (m) 5. (edificio) base (f); fondation (f)
6. (química) base (f) 7. (militar) poste de commandement

Ισπανικά → Γερμανικά - base

προφορά
n. base, basis, grundlage, grundlinie, anhaltspunkt, grund, boden, grundfläche, grundstock, untersatz, sockel, unterlage

Ισπανικά → Ρωσικά - base

προφορά
n. основа, фундамент, база, базис, основание

Ολλανδικά → Γαλλικά - base

προφορά
(chemie) base (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - base

προφορά
1. (général) basis (f)
2. (principe) fundament (n); basis (f); grondslag (m)
3. (bâtiment) basis (f); fundament (n) 4. (chimie) base (f)

Αγγλικά → Αραβικά - base

προφορά
‏أساس، القاعدة الأساسية، قاعدة كيمياء، نقطة مركز، الهدف، قاعدة بحرية، قاعدة جوية، أساسي‏
‏بنى على أساس‏
‏قاعدة أساس، خسيس، منحط، عامي، غير فصيح، ردئ، زائف، حقير، لئيم‏

Αγγλικά → Κινεζικά - base

προφορά
(名) 基, 基部, 底; 基料; 基础; 基地, 总部#垒
(动) 以...作基础
(形) 卑鄙的, 恶劣的; 拙劣的; 卑下的, 微贱的; 没有价值的

Αγγλικά → Κινεζικά - base

προφορά
(名) 基, 基部, 底; 基料; 基礎; 基地, 總部#壘
(動) 以...作基礎
(形) 卑鄙的, 惡劣的; 拙劣的; 卑下的, 微賤的; 沒有價值的

Αγγλικά → Χίντι - base

προφορά
n. आधार, नींव, मूल, प्रातिपदिका, तल, तला, अड्‌डा, प्रस्थान-बिंदु
v. आधारित करना, नींव डालना
a. बुनियादी, आधारभूत, नीच, खोटा, घटिया, क्षुद्र

Αγγλικά → Ιαπωνικά - base

προφορά
(名) 土台; ふもと; 基部; 基地(軍); 塁; 基(化学)
(動) 基礎を置く; 設置する
(形) 卑しい; 下劣な

Αγγλικά → Κορεατικά - base

προφορά
명. 기초; 근거, 근거지; 주요 요소, 기초 요소; 기지, 베이스(군대), 야구의 루; 염기
동. 설립하다; ...에 바탕을 두다, ...의 기지를 두다, ...의 본거지를 두다(예, 군대)
형. 천한, 저질의, 비열한,천박한

Αγγλικά → Βιετναμικά - base

προφορά
n. đường đáy, đường chân, cơ số, diêm cơ, căn cứ
v. căn cứ vào
a. hèn hạ, đê hèn

Γερμανικά → Κινεζικά - base

προφορά
[die] pl.Basen 基地。军事基地。基础。根据。主要成分。(化学)碱,盐基。堂姐。堂妹。表姐。表妹。

Ισπανικά → Κορεατικά - base

προφορά
n. 기부, 기초


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: basing
Present: base (3.person: bases)
Past: based
Future: will base
Present conditional: would base
Present Perfect: have based (3.person: has based)
Past Perfect: had based
Future Perfect: will have based
Past conditional: would have based
© dictionarist.com