Γαλλικά → Αγγλικά - bande

προφορά
(f) n. band, stripe, strip; bandage; tape; group, gang

Γερμανικά → Αγγλικά - bande

προφορά
n. band, gang, group of people who associate for social or criminal purposes

Ολλανδικά → Αγγλικά - bande

προφορά
[bannen] v. banish, exile, expel, discard

Γαλλικά → Γερμανικά - bande

προφορά
n. bahn, binde, blase, bande, clique, gruppe, schar, streifen, schwaden, filmstreifen, film, tross, einbandstreifen, stoffstreifen, flug, band, streifband, rudel

Γαλλικά → Ιταλικά - bande

προφορά
1. (loups) branco (m) 2. (groupe) banda (f); squadra d'armati 3. (journal) fascetta (f)
4. (papier) striscia (f) 5. (biens) striscia (f)
6. (gens) gruppo (m); comitiva (f); truppa (f) 7. (animaux) branco (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - bande

προφορά
1. (loups) alcatéia (f) 2. (groupe) bando (m); gangue (f); corpo (m); grupo (m) 3. (journal) invólucro (m)
4. (papier) tira (f) 5. (biens) lote (m) 6. (gens) grupo (m); turma (f); bando (m)
7. (animaux) bando (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - bande

προφορά
n. банда (f), полоса (f), шайка (f), группа (f), компания (f), толпа (f), гурьба (f), стая (f), экипаж (f), повязка (f), бинт (f), лента (f), магнитофонный: магнитофонная лента (f), конвейерный: конвейерная лента (f)
конвейер ленточный (f), пояс (тех.) (f), бандаж (тех.) (f), хомут (тех.) (f), скрепление (тех.) (f), зона (тех.) (f)

Γαλλικά → Ισπανικά - bande

προφορά
1. (loups) manada (f) 2. (groupe) cuadrilla (f); pandilla (f); banda (f); pelotón (m) 3. (journal) cobertura (f)
4. (papier) tira (f) 5. (biens) franja (f)
6. (gens) grupo (m); conjunto (m); cuadrilla (f) 7. (animaux) manada (f)

Γαλλικά → Τουρκικά - bande

προφορά
[la] sargı; şerit; kuşak; sürü, çete; bando

Γερμανικά → Γαλλικά - bande

προφορά
n. bande (f), troupe (f), bordure (f), banquette (f), gang (m), nœud (m), lien: liens (pl)

Γερμανικά → Ιταλικά - bande

προφορά
n. banda (f), gentaglia (f), compagnia (f), cricca (f), lega (f), corda (f), orlo (m), vivagno (m), clan (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - bande

προφορά
n. банда (f), шайка (f), ватага (f), компания (f), орава (f), шобла {жарг.} (f), шпана (f), узы (pl), оковы (pl)

Γερμανικά → Ισπανικά - bande

προφορά
n. banda (f), gentuza (f), facción (f), chusma (f), pandilla (f), partida (f), carpanta (f), colla (f), gang (m), gentualla (f), horda (f), taifa (f), lazo: lazos (pl), vínculo: vínculos (pl), cadena: cadenas (pl), prisión: prisiones (pl)

Γερμανικά → Τουρκικά - bande

προφορά
i. çete (f)

Γαλλικά → Ολλανδικά - bande

προφορά
1. (loups) roedel (m) 2. (groupe) bende (m/f); troep (m) 3. (journal) banderol (m/f); adresband (m)
4. (papier) strook (m/f); reep (m) 5. (biens) strook (m/f) 6. (gens) troep (m); groep (m/f); stel (n)
7. (animaux) troep (m)

Γερμανικά → Ολλανδικά - bande

προφορά
bende

Γερμανικά → Κινεζικά - bande

προφορά
[die]一群。帮。团伙。


dictionary extension
© dictionarist.com