Αγγλικά → Ελληνικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] ρήμ. εξουσιοδοτώ, εγκρίνω

Αγγλικά → Αγγλικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] v. permit; approve; empower (also authorise)
adj. empowered, given authority; permitted, sanctioned; justified, warranted; certified, accredited (also authorised)

Αγγλικά → Γαλλικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] v. autoriser, permettre, approuver, accorder; agréer; accepter; tolérer;
adj. autorisé, permis; accordé; approuvé, certifié; accrédité

Αγγλικά → Γερμανικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] v. bestätigen; autorisieren
adj. ermächtigt, bevollmächtigt

Αγγλικά → Ινδονησιακά - authorized

προφορά
a. disahkan: yg disahkan

Αγγλικά → Ιταλικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] v. autorizzare
agg. autorizzato

Αγγλικά → Πολωνικά - authorized

προφορά
a. autoryzowany, upoważniony, usankcjonowany, zaaprobowany

Αγγλικά → Πορτογαλικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] v. autorizar; consentir, permitir; legalizar
adj. autorizado, aprovado

Αγγλικά → Ρουμανικά - authorized

προφορά
a. autorizat, delegat, oficial, aprobat

Αγγλικά → Ρωσικά - authorized

προφορά
прил. уполномоченный, одобренный, правомочный, авторизованный

Αγγλικά → Ισπανικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] v. autorizar, conceder permiso a, permitir, sancionar; licenciar; apoderar, acreditar, conceder autorización a, facultar
adj. autorizado, acreditado; apoderado, oficial

Αγγλικά → Τουρκικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] f. yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak
s. yetkili, izinli, resmi

Αγγλικά → Ουκρανικά - authorized

προφορά
a. уповноважений, дозволений, авторизований

Αγγλικά → Ολλανδικά - authorized

προφορά
[authorize (Amer.) ] ww. toestaan; toestemming geven; volmacht verlenen, autoriseren (ook "authorize")
bn. gemachtigd, met autoriteit belast; toegelaten, toegestaan; gerechtvaardigd; gecertificeerd (ook "authorised")

Αγγλικά → Αραβικά - authorized

προφορά
‏مخول، مفوض، مأذون، مرخص به‏

Αγγλικά → Κινεζικά - authorized

προφορά
(形) 经授权的; 公认的; 经批准的; 经认可的

Αγγλικά → Κινεζικά - authorized

προφορά
(形) 經授權的; 公認的; 經批准的; 經認可的

Αγγλικά → Χίντι - authorized

προφορά
a. अधिकार दिया गया

Αγγλικά → Ιαπωνικά - authorized

προφορά
[authorized (Amer.) ] (形) 権限を与えられた; 許可された; 正当化された; 公認の
(動) 許可する; 認める; 権限を与える

Αγγλικά → Κορεατικά - authorized

προφορά
형. 인정 받은, 권한을 부여받은

Αγγλικά → Βιετναμικά - authorized

προφορά
a. sự cho phép, sự trao quyền


© dictionarist.com