Αγγλικά → Ελληνικά - article

προφορά
ουσ. άρθρο, είδος, αντικείμενο, πράγμα

Αγγλικά → Αγγλικά - article

προφορά
n. item, object; paragraph of a contract; message sent to a newsgroup (Computers); word placed next to a noun (such as the, a) to indicate the presence of a noun (Grammar); person who causes objection (Slang)
v. bind with a contract
n. article, commodity; item, story; contribution; paper; section, record

Αγγλικά → Γαλλικά - article

προφορά
n. article, (journal); objet; clause d'un contrat; article; texte envoyé à un groupe de discussion (informatique)
v. lier par l'intermédiaire d'un contrat

Αγγλικά → Γερμανικά - article

προφορά
n. Artikel, Einzelgegenstand, Paragraph, (Comput) Artikel, Dokument das zu Newsgroups verschickt wird
v. vertraglich binden

Αγγλικά → Ινδονησιακά - article

προφορά
n. barang, benda, karangan, tulisan, artikel, pasal, klausula
v. menghukum

Αγγλικά → Ιταλικά - article

προφορά
s. articolo; oggetto; paragrafo di contratto; (inform.) articolo, testo mandato al gruppo di discussione
v. impegnare con contratto; (rar) accusare, incriminare; (rar) elencare, specificare

Αγγλικά → Πολωνικά - article

προφορά
n. paragraf, artykuł, towar, wyrób, przedmiot, przedimek, rodzajnik, hasło
v. punkt: ustalać punkty, oskarżać, termin: oddać do terminu, akt: sporządzać akt oskarżenia, oskarżyć

Αγγλικά → Πορτογαλικά - article

προφορά
s. artigo (também em informática), texto mandado para um grupo de discussão (informática); item, objeto; cláusula no contrato
v. vincular através de contrato, ligar através de contrato

Αγγλικά → Ρουμανικά - article

προφορά
n. articol, obiect de comerţ, punct, paragraf, clauză, contract, bucată, învăţătură, marfă, articol {gram.}
v. da la ucenicie, stipula {jur.}, acuza {jur.}

Αγγλικά → Ρωσικά - article

προφορά
с. предмет, предмет торговли, вещь, изделие, поделка, статья, пункт, параграф, артикль; сообщение отправленное в дискуссионную группу [компьют.]
г. предъявлять пункты обвинения, отдавать по контракту в учение

Αγγλικά → Ισπανικά - article

προφορά
s. artículo, (también en inform.) texto que se envía a los grupos de discusión; producto; escrito, editorial; cláusula, estipulación, ítem; cosa
v. contratar, convenir por medio de contrato

Αγγλικά → Τουρκικά - article

προφορά
f. sözleşmeyle bağlamak; çırak olarak vermek
i. eşya, makale, yazı, şey, nesne; bent, fıkra [huk.], madde

Αγγλικά → Ουκρανικά - article

προφορά
n. предмет, товар, продукт, стаття, пункт, параграф, артикль, момент, сегмент, артикул, річ, родівник
v. пред'являти пункти обвинувачення, обвинувачувати, викладати по пунктах, наука: віддавати за контрактом у науку

Γαλλικά → Αγγλικά - article

προφορά
(m) n. article, commodity; item, story; contribution; paper; section, record

Αγγλικά → Ολλανδικά - article

προφορά
zn. artikel (ook in computers); tekst die naar een diskussiegroep gestuurd wordt (computers - internet); onderdeel; voorwerp; paragraaf in een kontrakt
ww. Verbinden door middel van contract

Γαλλικά → Γερμανικά - article

προφορά
n. story, sache, artikel, paragraph, posten, beitrag, eintrag, punkt

Γαλλικά → Ιταλικά - article

προφορά
1. (journal) notizia (f); articolo (m); servizio (m) 2. (comptabilité) articolo (m)
3. (objets) articolo (m); oggetto (m) 4. (linguistique) articolo (m)
5. (droit) articolo (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - article

προφορά
1. (journal) item (m); artigo (m); reportagem (f) 2. (comptabilité) item (m); registro (m)
3. (objets) artigo (m); coisa (f); objeto (m); item (m) 4. (linguistique) artigo (m)
5. (droit) artigo (m)

Γαλλικά → Ρωσικά - article

προφορά
n. статья (m), пункт (m), параграф (m), артикул (m), изделие (m), товар (m), предмет (m), артикль (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - article

προφορά
1. (journal) artículo (m) 2. (comptabilité) partida (f)
3. (objets) artículo (m); objeto (m); cosa (f) 4. (linguistique) artículo (m)
5. (droit) apartado (m)

Γαλλικά → Τουρκικά - article

προφορά
[le] madde; yazı, makale; (ticaret) madde, eşya;tanımlık, artikel

Γαλλικά → Ολλανδικά - article

προφορά
1. (journal) artikel (n); verhaal (n) 2. (comptabilité) inschrijving (f); boeking (f)
3. (objets) artikel (n); voorwerp (n); ding (n); item (n) 4. (linguistique) lidwoord (n); artikel (n)
5. (droit) paragraaf (m)

Αγγλικά → Αραβικά - article

προφορά
‏بند، مادة، مقالة، سلعة، صنف، أداة تعريف، مقال‏

Αγγλικά → Κινεζικά - article

προφορά
(名) 一件; 商品; 物品; 文章; 送到一个新群组的信息 (计算机用语)
(动) 订约将...收为学徒

Αγγλικά → Κινεζικά - article

προφορά
(名) 一件; 商品; 物品; 文章
(動) 訂約將...收為學徒

Αγγλικά → Χίντι - article

προφορά
n. अनुच्छेद, लेख, उल्लेख, वस्तु, विषय, सामान्य वाक्य
v. विषय में निर्धारित करना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - article

προφορά
(動) 契約で拘束する; 起訴する
(名) 品物, 物; 商品; 記事; 論説; 条項; (コンピュータ)ニュースグループに送信されたテキスト

Αγγλικά → Κορεατικά - article

προφορά
명. 기사, 물품, 관사, 순간, 관, 조
동. 계시로 삼다, 도제로 삼다, 조목별로 쓰다, 고발하다

Αγγλικά → Βιετναμικά - article

προφορά
n. điều khoản, một văn kiện, vật phẫm, bất định, mục của bài báo, điều lệ, tín điều
v. làm đơn tố cáo, buộc tội người nào


dictionary extension

Χρονοι ρηματων

Present participle: articling
Present: article (3.person: articles)
Past: articled
Future: will article
Present conditional: would article
Present Perfect: have articled (3.person: has articled)
Past Perfect: had articled
Future Perfect: will have articled
Past conditional: would have articled
© dictionarist.com