Ισπανικά → Αγγλικά - arriscarse

προφορά
v. take a risk, put oneself in a dangerous position; become proud; become conceited

Ισπανικά → Γερμανικά - arriscarse

προφορά
v. abstürzen


dictionary extension
© dictionarist.com