Ιταλικά → Αγγλικά - antico

προφορά
adj. old, olden, antique, ancient, age-old, early, bygone

Ιταλικά → Γαλλικά - antico

προφορά
1. (generale) âgé; vieux; ancien; établi depuis longtemps 2. (storia) ancien
3. (arte) antique 4. (vecchio) séculaire; ancien; très vieux
5. (arcaico) archaïque; ancien; antique; historique

Ιταλικά → Γερμανικά - antico

προφορά
adj. alt, antik, klassisch


© dictionarist.com