Πορτογαλικά → Αγγλικά - animado

προφορά
adj. lively, active; spirited, sprightly; cheerful, vivacious; heartwarming

Ισπανικά → Αγγλικά - animado

προφορά
adj. sprightly, lively, animated, spirited

Πορτογαλικά → Γαλλικά - animado

προφορά
1. (geral) animé; vivant 2. (feliz) enjoué; jovial 3. (festa) animé; plein d'entrain
4. (discussão) animé; vif 5. (condição física) actif; vif 6. (resposta) bien envoyé; prompt
7. (condição emocional) joyeux; folâtre; gai; heureux; de bonne humeur; allègre; riant; réjoui 8. (música) remuant; excitant

Ισπανικά → Γαλλικά - animado

προφορά
1. (general) animé; vivant 2. (multitud) agité; animé 3. (habitación) coloré; vif; gai
4. (discusión) animé; vif; passionné 5. (estado físico) actif; vif 6. (respuesta) bien envoyé; prompt
7. (estado emocional) joyeux; folâtre; gai; heureux; de bonne humeur; allègre; riant; réjoui 8. (lugar) animé

Ισπανικά → Γερμανικά - animado

προφορά
a. lebendig, angeregt, beschwingt, lebhaft, rege, flott, bunt

Ισπανικά → Ρωσικά - animado

προφορά
adj. оживленный, бойкий

Ισπανικά → Κορεατικά - animado

προφορά
adj. 기운찬, 명랑한, 싱싱한


dictionary extension
© dictionarist.com