Γερμανικά → Αγγλικά - Wirkungsbereich

προφορά
(der) n. domain, purview, range of operations or activities, sphere of influence, area in which the state has political and economical influence even if they do not rule over it

Γερμανικά → Ιταλικά - Wirkungsbereich

προφορά
n. sfera d'azione (f)

Γερμανικά → Ρωσικά - Wirkungsbereich

προφορά
n. круг деятельности (m), сфера действия (m), радиус действия (m)

Γερμανικά → Ισπανικά - Wirkungsbereich

προφορά
n. alcance (m), esfera de acción (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - Wirkungsbereich

προφορά
i. etki alanı (m)


© dictionarist.com